ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.8714
3.2191
3.5832
ყველა