ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.6902
2.8239
3.2740
ყველა