ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9036
3.0738
3.6240
ყველა