ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.8944
3.1914
3.7893
ყველა