ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9336
3.1040
3.5954
ყველა