ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9626
3.2657
3.6745
ყველა