თიბისის გუნდის გადაწყვეტილებით, მომხმარებლები უკრაინის მიმართულებით, დახმარების მიზნით ყველა გადარიცხვას საკომისიოს გარეშე შეასრულებენ. საკომისიოს თანხას თიბისი ბანკი თავად დაფარავს.

 

შეღავათით სარგებლობა თიბისის ფილიალებსა და ინტერნეტბანკშია შესაძლებელი. საკომისიოს გარეშე გადარიცხვისთვის, მომხმარებლებმა შესაბამისი აღნიშვნა - (Sha) უნდა აირჩიონ.