რატომ მარდი?

  • არ საჭიროებს ანგარიშის გახსნას;
  • თანხის ასახვა ხდება მომენტალურად;
  • საკმარისია, კლიენტმა წარმოადგინოს გზავნილის კოდი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

ზოგადი აღწერა

სწრაფი ფულადი გადარიცხვების სისტემა თიბისი ბანკი კონსტანტას განყოფილებებს შორის, საქართველოს მასშტაბით!

პირობები

  • თანხის გაგზავნა/განაღდება – GEL; USD; EUR;
  • საკონტროლო ნომერი (კოდი) - 11 ციფრი;
  • გადარიცხვის ერთჯერადი ლიმიტი – 3000 ერთეული, გზავნილის ვალუტაში.
  • გზავნილების  გაგზავნა და განაღდება ხდება თიბისი ბანკი კონსტანტას ნებისმიერ ფილიალში, ქვეყნის მასშტაბით;
  • როგორც თანხის გამგზავნმა, ასევე, თანხის მიმღებმა, იდენტიფიკაციის მიზნით, უნდა წარმოადგინონ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. გზავნილის მისაღებად, კლიენტმა უნდა იცოდეს გზავნილის კოდი, თანხა, გამომგზავნის სახელი და გვარი.
გზავნილის საკომისიო
1000 ერთეულამდე 5 ერთეული
1000.01 - 1500 ერთეული 7 ერთეული
1500.01 - 3000 ერთეული 10 ერთეული