გაცნობებთ რომ, ბანკის შიდა პოლიტიკით აკრძალულია სანქცირებულ ქვეყნებთან, მათ შორის ირანთან პირდაპირ/ირიბად დაკავშირებული ტრანზაქციების შესრულება. რაც ასევე გულისხმობს ამავე ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ტვირთების ტრანსპორტირებას, ან იმგვარ სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ ანგარიშსწორებას, სადაც კონტრაგენტი, საქონლის წარმოშობის ან ტრანსპორტირების ქვეყანა არის ირანი ან დაკავშირებულია ირანთან.

გთხოვთ, ტრანსპორტირების მარშრუტად შეარჩიეთ არასანქცირებული ქვეყნები  და თან იქონიეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია, რათა თქვენი სავალუტო ოპერაციები წარმატებულად შესრულდეს და არ მოგვიწიოს მათი უარყოფა.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადარიცხვა შეიძლება შეყოვნდეს საკითხის გარკვევამდე ან დაიბლოკოს სანქციების მოხსნამდე შუამავალი ბანკების მიერ.

 

დამატებით, ბანკი იტოვებს უფლებას, მიუხედავად ტრანზაქციის დანიშნულებისა ნებისმიერ თანხაზე, სავალუტო  ოპერაციის შესასრულებლად სავალდებულოდ  მოითხოვოს  შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • ინვოისი/ხელშეკრულება, სადაც აღნიშნული იქნება ტვირთის ტრანსპორტირების მარშრუტი;
  • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი;
  • საქონლის ტრანსპორტირების დოკუმენტი.

 

თუ რომელიმე ზემოაღნიშნული დოკუმენტი არ შეიცავს ტრანსპორტირების მარშრუტის შესახებ ინფორმაციას, უნდა წარმოადგინოთ „ტვირთის მიწოდების პირობები"-ს დოკუმენტი, რომელიც წინასწარ არის შეთანხმებული ტვირთის შეძენის დროს.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულოა, ნებისმიერი სავალუტო  გადარიცხვის შემთხვევაში, სადაც მიმღები ბანკის  ქვეყანა არის ჩინეთი - CHINA – CN, სინგაპური - Singapore – SG, ინდოეთი - INDIA – IN, ჰონგ კონგი - HONG KONG – HK, რაბთა გაერთიანებული საამიროები - AE - United Arab Emirates, ერაყი - IQ – Iraq, თურქეთი - TR – Turkey, პაკისტანი - PK – Pakistan. (ქვეყნების ჩამონათვალი შესაძლებელია შეიცვალოს)

 

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.