გაცნობებთ, რომ ბანკის შიდა პოლიტიკით დაუშვებელია სანქცირებულ ქვეყნებთან, მათ შორის, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან პირდაპირ/ირიბად დაკავშირებული ტრანზაქციების შესრულება, რაც ასევე გულისხმობს ამავე ქვეყნის ტერიტორიის გავლით და/ან  ირანში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებით (საჰაერო, საზღვაო, სახმელეთო, სარკინიგზო) ტვირთების ტრანსპორტირებას, ან იმგვარ ტვირთებთან/გადაზიდვებთან დაკავშირებულ ანგარიშსწორებას, სადაც საქონლის წარმოშობის ან ტრანსპორტირების ქვეყანა არის ირანი, ან სხვა სანქცირებული ქვეყანა. ბანკი იტოვებს უფლებას ზემო აღნიშნული ტრანზაქციის გამოვლენის შემთხვევაში, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დახუროს მომხმარებლის ანგარიშები.

 

იმისთვის, რომ თქვენი სავალუტო ოპერაციები წარმატებულად შესრულდეს და არ მოგვიწიოს მათი უარყოფა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ზემოთ მითითებული ინფორმაცია.

დამატებით, ბანკი უფლებამოსილია, ნებისმიერ თანხაზე, სავალუტო  ოპერაციის შესასრულებლად მოითხოვოს  შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • ინვოისი/ხელშეკრულება;
  • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი;
  • საქონლის ტრანსპორტირების დოკუმენტი.

შენიშვნა: დოკუმენტაცია უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.

 

თუ წარმოდგენილი დოკუმენტები არ შეიცავს ტრანსპორტირების მარშრუტის შესახებ ინფორმაციას, უნდა გაგვიზიაროთ „ტვირთის მიწოდების პირობები"-ს დოკუმენტი, რომელიც წინასწარ არის შეთანხმებული ტვირთის შეძენის დროს.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულოა, ნებისმიერი სავალუტო  გადარიცხვის შემთხვევაში, სადაც მიმღები ბანკის  ქვეყანა არის ჩინეთი - CHINA – CN, სინგაპური - Singapore – SG, ინდოეთი - INDIA – IN, ჰონგ კონგი - HONG KONG – HK, არაბთა გაერთიანებული საამიროები - United Arab Emirates – AE , ერაყი - Iraq - IQ, თურქეთი -Turkey - TR , პაკისტანი - Pakistan - PK,  მალაიზია - Malaysia - MY, ინდონეზია - Indonesia - ID, სამხრეთ კორეა - South Korea - KR, ფილიპინი - Philippines -PH, ტაივანი - Taiwan- TW, სომხეთი - Armenia - AM, აზერბაიჯანი - Azerbaijan - AZ.

დამატებით, გაცნობებთ, რომ თუ გადარიცხვის დანიშნულება/მიზნობრიობა არის წინასწარი გადახდა და დოკუმენტაციით ვერ დგინდება ტრანსპორტირების მარშრუტი/საქონლის წარმოშობა, სავალუტო გადარიცხვა აშშ დოლარში არ შესრულდება. ასეთ შემთხვევაში, გადარიცხვა შესაძლებელია მხოლოდ მომღები ბანკის ქვეყნების შესაბამის ვალუტაში (დასაშვები ვალუტები: CN-China-CNY, AE - United Arab Emirates-AED, TR – Turkey-TRY,  AZ-Azerbaijan-AZN) წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა.

 

შენიშვნა: თურქეთის  მიმართულებით სავალუტო გადარიცხვების შესრულების დროს წარმოსადგენი დოკუმენტების წესი ამოქმედდება  2022 წლის 5 დეკემბრიდან.