გაცნობებთ, რომ Visa და Mastercard წყვეტენ რუსეთის ფედერაციაში მოქმედი ფინანსური ინსტიტუტების მომსახურებას. რუსეთის ტერიტორიაზე გაცემული ბარათები არ იმუშავებს საზღვარგარეთ. ამის შესახებ განცხადება კომპანიების წარმომადგენლებმა 2022 წლის 6 მარტს გააკეთეს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ეს გარემოება არარეზიდენტი პირების მომსახურებისას საქართველოში.