რატომ ვესტერნ იუნიონი?

  • ფულადი გზავნილები 15-20 წუთში
  • მსოფლიოს უმსხვილესი ქსელი
Product img
ეწვიეთ WU ვებგვერდს

ზოგადი აღწერა

ვესტერნ იუნიონის გზავნილის საშუალებით თქვენ შეძლებთ სწრაფად მიიღოთ და გადარიცხოთ თანხა მსოფლიოს 490,000 ვესტერნ იუნიონის ობიექტში, რაც მსოფლიოს უმსხვილეს ქსელს ქმნის.

 

გზავნილის მისაღებად თქვენ დაგჭირდებათ:

  • გადმორიცხული თანხის ოდენობა; 
  • გამომგზავნის სახელი და გვარი; 
  • 10 ნიშნა კოდი; 
  • ზოგ შემთხვევაში, დამატებითი კოდური სიტყვა.

 

თანხის მიღებისას გთხოვთ, იქონიოთ თქვენი პირადობის მოწმობა, ან პასპორტი

დამატებითი სერვისები

შეტყობინება ტელეფონით/ფაქსით/ტელექსით 3 USD/EUR
შეტყობინება (20 სიტყვამდე) 3 USD/EUR

გადარიცხვები დოლარში

გადარიცხვის მოცულობა (აშშ დოლარში) გადარიცხვის საკომისიო (აშშ დოლარში)
50.00, ან ნაკლები 13
50.01 - 100.00 15
100.01 - 200.00 22
200.01 - 300.00 29
300.01 - 400.00 34
400.01 - 500.00 40
500.01 - 750.00 45
750.01 - 1000.00 50
1000.01 - 1500.00 75
1500.01 - 1750.00 81
1750.01 - 2000.00 91
2000.01 - 2500.00 111
2500.01 - 3000.00 121
3,000.00 აშშ დოლარზე მეტი გადარიცხვისას, ყოველ 500.00 აშშ დოლარზე ემატება 20.00 აშშ დოლარი. გადარიცხულ თანხებზე დაწესებულია ლიმიტები, რომელიც იცვლება ქვეყნების მიხედვით.

გადარიცხვები ევროში

გადარიცხვის მოცულობა (ევროში) გადარიცხვის საკომისიო (ევროში)
50.00, ან ნაკლები 13
50.01 - 100.00 15
100.01 - 200.00 22
200.01 - 300.00 29
300.01 - 400.00 34
400.01 - 500.00 40
500.01 - 750.00 45
750.01 - 1000.00 50
1000.01 - 1500.00 75
1500.01 - 1750.00 80
1750.01 - 2000.00 90
2000.01 - 2500.00 110
2500.01 - 3000.00 120
გადასარიცხი თანხის 500 ევროთი გაზრდა შესაბამისად ტარიფის 20 ევროთი ზრდას იწვევს

გადარიცხვები დსთ-ს ქვეყნებში

გადარიცხვის მოცულობა (USD) გადარიცხვის საკომისიო (USD)
200-მდე 3.00
201 - 2,000 1.7%
2,001 - 3,000 1.3%
3,000-ზე მეტი 1.0%
დსთ-ს ქვეყნები: აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა, უზბეკეთი

12 საათიანი გადარიცხვები დსთ-ს ქვეყნებში

გადარიცხვის მოცულობა (USD) გადარიცხვის საკომისიო (USD)
200-მდე 2.00
201 - 2,000 1.0%
2,001 - 3,000 0.5%
თანხის განაღდება ამ ტიპის გზავნილისა შესაძლებელია თანხის გაგზავნიდან 12 საათის გასვლის შემდეგ. მაქსიმალური თანხაა 3000 აშშ დოლარი ეს ტარიფი არ ვრცელდება გზავნილებზე საქართველოდან თურქმენეთში.