ჩემი ბიზნესისთვის

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი ინიცირებულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და მას 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო.

პროექტის მიზანია ფერმერების და სოფლის მეურნეობაში ჩართული მეწარმეების იაფი, გრძელვადიანი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესების გაუმჯობესება.*შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.


შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის

შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის ითვალისწინებს ბანკის მიერ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელი და გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის ძირითადი საშუალებებისთვის გამოყოფილ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, რომელსაც განახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის  გაიცემა ახალი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოების გაფართოების დასაფინანსებლად შემდეგი ტიპის საწარმოებისთვის:

) გადამამუშავებელი საწარმოები:

 • ხორცის, თევზისა და რძის გადამუშავება
 • ალკოჰოლური სასმელების წარმოება
 • ჩაის წარმოება და/ან დაფასოება
 • ხილის, ბოსტნეულისა და კენკროვანების გადამუშავება
 • კაკლისა და თხილის გადამუშავება
 • მატყლის, ტყავისა და ბეწვეულის წარმოება
 • მცენარეული ცხიმების (ზეთის, მარგარინის, ერბოს) და ხალვის წარმოება
 • თამბაქოს წარმოება
 • ეთერზეთებისა და სუნელების წარმოება
 • სასაკლაოს მოწყობა
 • მეფუტკრეობის პროდუქციის გადამუშავება
 • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ცხოველების, ფრინველების და თევზების საკვების წარმოება

 

) ინფრასტრუქტურული საწარმოები:

 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი საწყობები
 • მარცვლეულის საშრობები
 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი სამაცივრე მეურნეობები
 • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესაფუთი მასალების წარმოება
 • ალკოჰოლური სასმელებისთვის მუხის კასრების წარმოება
 • ქვევრების წარმოება ღვინისთვის


) პირველადი სასოფლოსამეურნეო საწარმოები:

 • მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის ფერმის მშენებლობის შემთხვევაში ფერმა უნდა აკმაყოფილებდეს კრიტერიუმებს, რომელიც მოცემულია შემდეგ მისამართზე: http://apma.ge/rules
 • მეფრინველეობის ფერმა
 • ფრინველის საჩეკი მეურნეობა
 • ძვირფასბეწვიანი ცხოველების ფერმა
 • სათბურები და სხვა დახურული გრუნტის წარმოება
 • თევზის წარმოება
 • მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება
 • საჩითილეები და სანერგეები
 • მრავალწლიანი კულტურების ბაღები, ზვრები, პლანტაციები და სხვა

დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: http://arda.gov.ge/projects/read/agro_credit/8:child

ძირითადი პირობები

შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში ძირითად საშუალებებზე გაცემული სესხის თანხა განისაზღვრება 20 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით, ხოლო სესხის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 120 თვეს.

სესხის არაუმეტეს 66 თვის საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსება მოხდება სააგენტოს მიერ, სესხის ძირითადი თანხის წლიური 11%-ის ოდენობით, რომელსაც სააგენტო გადაიხდის სესხის გრაფიკის შესაბამისად, მსესხებლის მიერ სესხის მომსახურების პარალელურად, სესხის გაცემიდან არაუმეტეს 68 თვის განმავლობაში.

როგორ ავიღო?

აიღეთ ონლაინ

აიღეთ ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

აიღეთ სესხი უახლოეს ფილიალში.
აიღეთ სესხი
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()