ჩემი ბიზნესისთვის
 • სესხის მაქსიმალური ვადა 10 წელი
 • მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდი 5 წელი
 • საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას განახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აგრო-საინვესტიციო სესხი თიბისი ბანკის ინოვაციური პროდუქტია, რომელიც პროექტ „შეღავათიანი აგრო კრედიტი"-ის ფარგლებში ხორციელდება.

მრავალწლოვანი ნარგავების გაშენებით დაინტერესებულ პირებს ეძლევათ შესაძლებლობა აღებული სესხის (კრედიტის) ძირი თანხის გადახდა მხოლოდ მას შემდეგ განახორციელოს, რაც აგრო-საინვესტიციო სესხით გაშენებული ბაღი კომერციულ მსხმოიარობაში შევა.

საშეღავათო პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მსესხებელი არ განახორცელებს სესხის ძირი თანხების დაფარვას გასაშენებელ კულტურაზეა დამოკიდებული.

აგრო-საინვესტიციო სესხით დაფინანსდება მსესხებლის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალწლოვანი ნარგავების გასაშენებლად საჭირო შემდეგი ოპერაციები:

 • გასაშენებელი ნაკვეთისათვის ღობის მოწყობა/რემონტი;
 • ნიადაგის დამუშავება და მოსამზადებელი სამუშაოები;
 • გასაშენებლი ნაკვეთისათვის საყრდენი სისტემების (მავთული, ბოძები) და დამცავი ბადეების მოწყობა; 
 • სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების, ასევე ჭაბურღილის მოწყობა; 
 • ნერგისა და გაშენების ხარჯი;
 • ახალგაშენებული ბაღის კომერციულ მსხმოიარობამდე მიყვანისათვის საჭირო ყველა ხარჯი, მათ შორის მომდევნო წლების საოპერაციო ხარჯები ბაღის მოვლისთვის.

 აგრო-საინვესტიციო სესხით დაინტერსებულ პირს უნდა ჰქონდეს:

 • საკუთრებაში რეგისტრირებული მინიმუმ 1 ჰა მიწის ფართობი;
 • მრავალწლოვანი ნარგავების გაშენება-მოვლის გამოცდილება;
 • კარგი საკრედიტო ისტორია.

როგორ ავიღო?

აიღეთ ონლაინ

აიღეთ ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

Call (+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

აიღეთ სესხი უახლოეს ფილიალში.
აიღეთ სესხი
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()