შეუკვეთე
  • დააგროვეთ ერთგული ქულები ყველგან
  • დააგროვეთ უფრო მეტი ერთგული ქულა პარტნიორებთან ან გადაცვალეთ ქულები სასურველ პროდუქციაში
  • მიიღეთ სპეციალური შეთავაზებები
0.52%-დან
ეფექტური განაკვეთი

ზოგადი აღწერა

ერთგული ბარათის საშუალებით შესაძლებელია ისარგებლოთ 55 დღიანი უპროცენტო საშეღავათო პერიოდით.

მაგალითები

ეფექტური განაკვეთი 0.52%-დან.

ერთგული ბარათი ასევე გაძლევთ შესაძლებლობას დააგროვოთ ერთგული ქულები ერთგულის პარტნიორ ობიექტებში.

შენიშვნა: ბარათის აღების შემდეგ მისი გააქტიურება შესაძლებელია ბანკომატში ან SMS არხით.
  • ბანკომატში გააქტიურების შემთხვევაში მოათავსეთ ბარათი ბანკომატში, შეიყვანეთ პინ-კოდი და გადაამოწმეთ ნაშთი.
  • SMS არხით ბარათის გააქტიურების შემთხვევაში, ბანკში, ბარათის მფლობელზე დარეგისტრირებული მობილურის ნომრიდან გამოაგზავნეთ სიმბოლო N  და ბარათის ბოლო 4 ციფრი ნომერზე 2727 (მაგალითად: N1234)
მომხმარებელს შეუძლია ჰქონდეს სხვადასხვა ტიპის 10 მოქმედი ბარათი, მათ შორის მაქსიმუმ 3 ერთგული საკრედიტო ბარათი.

ერთგულის შესახებ დეტალები იხილეთ ერთგულის ვებგვერდზე www.ertguli.ge

ერთგულის პარტნიორები

ერთგულის პარტნიორების სანახავად ეწვიეთ ერთგულის ვებგვერდს www.ertguli.ge.

პირობები

ერთგული საკრედიტო ბარათის მისაღებად საჭიროა:

  • იყოთ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე;
  • იყოთ მინ. 20 წლის;
  • გქონდეთ მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 200 ლარის ოდენობით.

შეუკვეთეთ ერთგულის ვებგვერდზე და 2 დღეში მიიღეთ თქვენი ერთგული ბარათი!

  ერთგული სტანდარტი

ერთგული კლასიკი

ერთგული გოლდი

ერთგული პლატინუმი

 

წლიური მომსახურების საკომისიო

5 ლარი

10 ლარი

80 ლარი

120 ლარი

ბარათის ვადა

4 წელი

4 წელი

4 წელი

4 წელი

საკრედიტო ლიმიტი

250-499

500-2,000

2,001-5,000

5,001 - 20,000

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

განაღდებისას1 36%
ტერმინალში გატარებისას2 24%

განაღდებისას1 36%
ტერმინალში გატარებისას2 22%

განაღდებისას1 33%
ტერმინალში გატარებისას2 20%

განაღდებისას1 30%
ტერმინალში გატარებისას2 18%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

47.64 %-დან

46.62 %-დან

44.91 %-დან

39,53 %-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საშეღავათო პერიოდით

1.04 % - დან

0.52 % - დან

1.68 %-დან

0.83 %-დან

მინ. დასაფარი თანხა

ათვისებული თანხის 5%3

ათვისებული თანხის 5%3

ათვისებული თანხის 5%3

ათვისებული თანხის 5%3

საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში სტანდარტული გადახდისას

0%

0%

0%

0%

განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ბანკომატში:

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ფილიალში

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

3.9%, მინ. 5.5 ლარი

განაღდების საკომისიო სხვა ბანკის ბანკომატებში

განაღდების საკომისიო სხვა ბანკის სერვის ცენტრში ტერმინალზე

შიდა გადარიცხვის საკომისიო

3.9% მინ. 5.5 ლარი

3.9% მინ. 5.5 ლარი

3.9% მინ. 5.5 ლარი

3.9% მინ. 5.5 ლარი

ბანკის გარეთ გადარიცხვის საკომისიო - მათ შორის პორტირების აქციის ფარგლებში "10000 ლარამდე 2 ლარი( გადარიცხვა ინტ.ბანკით/მობაილ ბანკით) 4 ლარი გადარიცხვა- ფილიალში
10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე-5 ლარი ( გადარიცხვა ინტ.ბანკით/მობაილ ბანკით)
10 ლარი ( გადარიცხვა ფილიალში)
100 000 ლარი და ზევით 50 ლარი ( გადარიცხვა ინტ.ბანკით/მობაილ ბანკით)
100 ლარი (გადარიცხვა ფილიალში)"

მობილურის ბალანსის შევსება დისტანციურ არხებში

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

კომუნალური მომსახურების გადახდა დისტანციურ არხებში

0.5 ლარი4

0.5 ლარი4

0.5 ლარი4

0.5 ლარი4

პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის გრაფიკით განსაზღვრული გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში, ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის: 1 (ერთი) ლარი და დავალიანების (ვადაგადაცილებული თანხის) 1 % (არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0,27%-სა)5
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი - 24 საათი 5,000 5,000 10,000 20,000
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი - 168 საათი 20,000 20,000 40,000 40,000
შესყიდვის ლიმიტი - 24 საათი 20,000 20,000 40,000 80,000
შესყიდვის ლიმიტი - 168 საათი 40,000 40,000 80,000 160,000


1 თანხის განაღდება ბანკომატიდან და ბანკიდან, თანხის გადარიცხვა ბანკიდან და ინტერნეტბანკით;
2 უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტების პოს ტერმინალებში და ონლაინ საიტებზე;
3 ათვისებული თანხის 5% + დარიცხული პროცენტი + ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4 ტარიფი პროვაიდერების მიხედვით შეიძლება განსხვავდებოდეს. 
5 ამასთან, ვადაგადაცილების დაწყებიდან მის სრულ აღმოფხვრამდე პერიოდში დაკისრებული ხარჯების ჯამური მოცულობა არ გადააჭარბებს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას