ოფიციალური კურსი
0.0000
ბანკის კურსები
გაყიდვა
2.8100
ყიდვა
2.9000
 ოფიციალური კურსი
0.0000
ბანკის კურსები
გაყიდვა
3.1550
ყიდვა
3.2750
 ოფიციალური კურსი
0.0000
ბანკის კურსები
გაყიდვა
3.5070
ყიდვა
3.6470
კალკულატორი ისტორია ყველა ვალუტა

ვალუტის კალკულატორი - ბანკის კურსი


მიუთითეთ თარიღი:
1 USD =   (ბანკის კურსი)
1 = USD  2.8100 (ბანკის კურსი)