• ქონების დაზღვევა
    დააზღვიე ბიზნესის ქონება დაზიანების ან განადგურებისგან და აირიდე გაუთვალისწინებელი ხარჯები
  • ბიზნეს დაზღვევა
    დააზღვიე ბიზნეს რისკები და დაიცავი შენი საქმიანობა შეფერხებისგან.
  • ავტომობილის დაზღვევა
    დააზღვიე შენი ბიზნესის ავტომობილები გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან.