ჩემი ბიზნესისთვის
  • საბრუნავი საშუალებებისთვის
  • ძირითადი საშუალებების გასაახლებლად
  • სხვა ვალდებულებების გადასაფარად
  • შერეული მიზნებისთვის
მოარგე
ბიზნესსაჭიროებას

ზოგადი აღწერა

ბიზნესს ყოველთვის ესაჭიროება ფულადი სახსრები საბრუნავი საშუალებებისთვის, ინვესტირება როგორც ძირითადი საშუალებების შეძენა–განახლებისთვის, აგრეთვე სხვადასხვა ვალდებულებების შესასრულებლად.

გირაოიანი ბიზნეს სესხი გულისხმობს როგორც მცირე და დიდი ზომის კომპანიების, ასევე ფიზიკური პირების დაფინანსებას 350,000 ლარამდე გირაოთი უზრუნველყოფილი სესხებით. მისი მიზანია კლიენტებისთვის ფინანსური სახსრების უგირავნო სესხთან შედარებით, უფრო დაბალ პროცენტში მიწოდება. აღნიშნული დაკრედიტება დაეხმარება მსესხებელს გააფართოვოს საქმიანობა ან განახორციელოს ინვესტიციები სხვა მიმართულებებში/ბიზნესებში.

ბიზნეს სესხის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ:

  • საბრუნავი საშუალებების შევსებას
  • ძირითადი საშუალებების შეძენა–განახლებას
  • სავადასხვა ვალდებულებების დაფარვა/ფინანსირება
როგორ ავიღო?

აიღეთ ონლაინ

აიღეთ ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

Call (+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

აიღეთ სესხი უახლოეს ფილიალში.
აიღეთ სესხი
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()