შეავსეთ სესხის განაცხადი, მიიღეთ სესხი და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი!
ჩემი ბიზნესისთვის

If you own a business and believe in its success and you need financial or non-financial support, we are ready to help you. Fill out the application, get the loan and develop your business.


სესხის პირობები

 • მოცულობა - მაქსიმუმ 200,000 ლარი
 • 15,000 ლარამდე სესხი უზრუნველყოფის და თანამონაწილეობის გარეშე
 • უზრუნველყოფის გარეშე - მაქსიმუმ 50,000 ლარი
 • მიზნობრიობა - ნებისმიერი მიზნობრიობისთვის გარდა ვალდებულების გადაფარვისა და პირადი სამომხმარებლო მიზნებისათვის
 • ვადა - მაქსიმუმ 7 წელი
 • საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 1 წელი
 • თანამონაწილეობა - 30% (როცა ბიზნესი უკვე რეგისტრირებულია და აქვს გაყიდვების გამოცდილება)
 • თანამონაწილეობა - 50% 
 • ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკი

სესხზე განაცხადის გასაგზავნად, გთხოვთ, მიჰყვეთ ბმულს.

თანამონაწილეობა

თანამონაწილეობა შეიძლება იყოს:

 • ფულადი ინვესტიცია
 • გრანტი
 • არაფულადი აქტივი
 • ინტელექტუალური რესურსი (ტექნოლოგიური ბიზნესის შემთხვევაში)

დასაფინანსებელი ბიზნესის ტიპები

 • ინოვაციური პროექტები
 • ტექნოლოგიური პროექტები
 • მომსახურება
 • წარმოება
 • ელ.კომერცია

უპირატესობები

ყველა მსესხებელ სტარტაპს შეუძლია დარეგისტრირდეს  ინდივიდუალურ კონსულტაციებზე დარგის პროფესიონალებთან შემდეგი მიმართულებებით:

 • ფინანსები
 • გადასახადები
 • ციფრული მარკეტინგი
 • ბრენდინგი
 • გაყიდვები
 • მენეჯმენტი
 • ადამიანური რესურსების მართვა

*კონსულტაცია სრულად დაფინანსებულია თიბისი ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის მიერ