ჩემი ბიზნესისთვის
  • საბრუნავი საშუალებებისთვის
  • ძირითადი საშუალებების გასაახლებლად
  • სხვა ვალდებულებების გადასაფარად
  • შერეული მიზნებისთვის
მოარგე
ბიზნესსაჭიროებას

ზოგადი აღწერა

ბიზნესს ყოველთვის ესაჭიროება ფულადი სახსრები საბრუნავი საშუალებებისთვის, ინვესტირება როგორც ძირითადი საშუალებების შეძენა–განახლებისთვის, აგრეთვე სხვადასხვა ვალდებულებების შესასრულებლად.

უგირავნო ბიზნეს სესხი გულისხმობს მცირე და საშუალო ზომის კომპანიების და ფიზიკური პირების დაფინანსებას 50,000 ლარამდე სესხებით გირაოს გარეშე. აღნიშნული დაკრედიტების მიზანია, ხელი შეუწყოს ბიზნესის განვითარებასა და ფინანსურ სტაბილურობას, უზრუნველყოს მისი საბრუნავი სახსრების და ფიქსირებული აქტივების ფინანსირება, კომპანიის პროფილის გაფართოება, დაეხმაროს მსესხებელს განახორციელოს ინვესტიციები სხვა მიმართულებებში/ბიზნესებში, ხელი შეუწყოს კომპანიის მფლობელების მატერიალურ კეთილდღეობას.

უგირავნო ბიზნეს სესხის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ:

  • საბრუნავი საშუალებების შევსებას;
  • ძირითადი საშუალებების შეძენა–განახლებას;
  • სავადასხვა ვალდებულებების გასტუმრებას;
  • ინვესტირებას ბიზნესის გაჯანსაღებისთვის, ნებისმიერი მიზნით.
როგორ ავიღო?

აიღეთ ონლაინ

აიღეთ ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

Call (+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

აიღეთ სესხი უახლოეს ფილიალში.
აიღეთ სესხი
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()