• დააზღვიეთ, ბინა, ქონება და რემონტი თვეში 15 ლარად
  • მიიღე საჩუქრად „მისტერ მასტერის" მომსახურება

ყველა ის მომხმარებელი, ვინც დააზღვევს სახლს, საჩუქრად მიიღებს „მისტერ მასტერის" სტანდარტულ მომსახურებას წელიწადში ოთხჯერ.

 

პოლისი "კომფორტი" გიცავთ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან და გაძლევთ სიმშვიდის გარანტიას თქვენ და თქვენს ოჯახს. 

დააზღვიეთ ბინა, ქონება და რემონტი თვეში 15 ლარად და მიიღეთ საჩუქარი.

რა რისკებისგან გიცავთ პოლისი "კომფორტი"? 
თქვენი ქონების დაზღვევა ხდება ყველა არსებული რისკისგან: ხანძარი, წყალგაყვანილობის დაზიანება, სტიქიური მოვლენები, ვანდალიზმი და ა.შ.

რა პირობებს უნდა აკმაყოფიელბდეთ, რომ შეიძინოთ პოლისი "კომფორტი"? 

დამზღვევი პირი უნდა იყოს მინიმუმ 18 წლის და: 

  • დაზღვეულის ბინა/სახლი აშენებული უნდა იყოს 1955 წლის შემდეგ;
  • საერთო ფართი უნდა შეადგენდეს მაქსიმუმ 300 კვ.მ-ს;
  • ბინა არ უნდა იყოს მუდმივი მაცხოვრებლის გარეშე.