შეიძინეთ
 • დაიცავი ის, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია
 • დააზღვიე შენი ავტომობილი გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან
 • შეიქმენი უსაფრთხო გარემო

ზოგადი აღწერა

პოლისის პირობები ითვალისწინებს დამზღვევის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული ავტომობილის დაზღვევას ავტოსაგზაო შემთხვევებისგან, ქურდობა/ძარცვისგან, ყაჩაღობისგან, ბოროტგანზრახული შემთხვევებისგან, საგნების ვარდნისგან, სტიქიური მოვლენებისა და მინების/სარკეების ცალკეული დაზიანებისგან.

ავტომობილის დაზღვევას შეძლებს ყველა ავტომფლობელი, რომელიც არის:

 • მინიმუმ 18 წლის;
 • ავტომობილს იყენებს პირადი გადაადგილებისთვის;
 • აქვს მოქმედი მართვის მოწმობა;

დაზღვევა გულისხმობს შემდეგ პირობებს:

 • ზარალის ადგილზე დარეგულირება ულიმიტოდ;
 • 24-საათიანი ტექნიკური დახმარება გზებზე;
 • 24-საათიანი ავტომომსახურების ჯგუფის სერვისი.

პირობები და ტარიფები

ტარიფების დათვლა მოხდება ინდივიდუალურად ფრანშიზის და მომხმარებლის ასაკის მიხედვით

ხშირად დასმული კითხვები

რა ვადით ფორმდება პოლისი?

 • პოლისი ფორმდება  1 კალენდრული წლით;
 • პოლისის გაუქმების სურვილის შემთხვევაში, კლიენტი უნდა მოვიდეს ბანკში და დაწეროს განაცხადი პროდუქტის გაუქმებაზე.

 
ფრანშიზა:

 • სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას ანაზღურება მოხდება პოლისში აღნიშნული ფრანშიზის გამოკლებით. 
 • გამონაკლისები, რომელთა ანაზღაურება არ მოხდება:
 • არ იფარება ქურდობა/ძარცვით დამდგარი ზარალი, თუ ამ დროს დაზღვეულ ავტომობილში დატოვებულია გასაღები და/ან ღიაა კარი;
 • გაუფასურება; ამორტიზაცია; ცვეთა; მექანიკური და ელექტროსისტემების/ნაწილების მწყობრიდან გამოსვლა ისეთი მიზეზით/ რისკებით, რაც არ არის გამოწვეული დაზღვეული რისკებით;
 • ავტომობილის შეკეთების შედეგად წარმოქმნილი გაუფასურება; 
 • კონფისკაცია, დაპატიმრება, დაკავება ან სახელმწიფო ორგანოების დავალების შედეგად გამოწვეული დაზიანება/ ზარალი; 
 • არ ანაზღაურდება კომპიუტერისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებით გამოწვეული ზარალი, თუ ეს არ არის გამოწვეული სადაზღვევო შემთხვევით; 
 • ნებისმიერი ისეთი სარემონტო თუ სხვა სახის ხარჯი, რომელიც გააუმჯობესებს დაზღვეული ავტომობილის მდგომარეობას სადაზღვევო შემთხვევამდე არსებულთან შედარებით; 
 • ნებისმიერი სარემონტო ხარჯი, რომლებიც გამოწვეულია დაზღვევამდე არსებული მიზეზით; 
 • ინტერიერის, სავარძლების, შალითების და ხალიჩების დაზიანება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი დაზიანება გამოწვეულია დაზღვეული რისკებით; 
 • უხარისხო გზით გამოწვეული სავალი ნაწილის, ტრანსმისიის, ძრავის, საბურავების ან დისკების ცალკეული დაზიანება. 

 
როგორ უნდა  მოიქცეს მძღოლი სადაზღვევო შემთხვევის დროს?

 • არ უნდა გადააადგილოს ავტომობილი შემთხვევის ადგილიდან;
 • შემთხვევის ადგილიდან უნდა დაუკავშრიდეს თიბისი დაზღვევას 2 42 22 22;
 • შემთხვევის ადგილიდან უნდა დაუკავშირდეს საპატრულო პოლიციას.

 
რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის საფასური დროულად  ვერ დავფარე?

 • 14 დღის ვადაგადაცილების შემთხვევაში სადაზღვევო ანაზღაურება შეჩერდება, დავალიანების გადახდის შემდეგ კი ისევ მოხდება დაზღვევის გააქტიურება;
 • 30 დღის ვადაგადაცილების შემთხვევაში საკრედიტო შენატანების დაზღვევა გაუქმდება (აღიშნულ პერიოდში მომხდარი შემთხვევა არ ექვემდებარება ანაზღაურებას);
 • პოლისის შეჩერებისა და გაუქმების შემთხვევაში ინფომაციის SMS-ით მიწოდება არ ხდება.
 • დაზღვევის გაუქმება შესაძლებელია კლიენტის სურვილის შემთხვევაშიც. ამისთვის მან უნდა მიმართოს თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალს ან სერვისცენტრს.
 • პოლისის თავისი ინიციატივით გაუქმებისას კლიენტს ჩამოეჭრება ჯარიმა 1 თვის პრემიის ოდენობით.

 
პროდუქტის საფასურის გადახდა

 • პროდუქტის საფასურის გადახდა ხდება ავტომატურ რეჟიმში, Direct Debit-ის საშუალებით, რომელიც ფორმდება კლიენტთან პროდუქტის რეგისტრაციის დროს.
 • Direct Debit რეგისტრაციის გარეშე აღნიშნული პოლისი არ იყიდება.

 
შემთხვევის დარეგულირების დეტალები

 • სადაზღვევო  შემთხვევის დარეგულირება ხდება თიბისი დაზღვევაში, კლიენტის მიერ დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 სამუშაო დღეში;
 • სადაზღვევო შემთხვევის დადებითად დარეგულირების შედეგად, თიბისი დაზღვევა აუნაზღაურებს მიყენებულ ზარალს მესამე მხარეს ლიმიტის ფარგლებში, 10 კალენდარულ დღეში.

 
სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

 • შეძენილი პოლისი უნდა იყოს ხელმოწერილი და პირველი შენატანი გადახდილი;
 • იმისთვის, რომ პოლისი ძალაში შევიდეს, უნდა მოხდეს ავტომობილის გარეგანი დათვალიერება (ფოტოების გადაღება);
 • დაზღვევა მუშაობს მხოლოდ პრემიის დროული გადახდის შემთხვევაში.

 

როგორ შევიძინო?

შეიძინეთ ონლაინ

შეიძინე ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

შეიძინეთ უახლოეს ფილიალში.
შეიძინეთ
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()