ბანკის მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის, ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია.
პრეტენზიის დასაფიქსირებლად, შესაძლებელიაა დაგვიკავშირდეთ თიბისი ბანკის სატელეფონო სერვისცენტრში,  ნომერზე:  2 272727

პრეტენზიის წერილობით დაფიქსირება შესაძლებელია ბანკის ნებისმიერ  ფილიალში/სერვისცენტრში, ასევე ელექტრონული არხების საშუალებით, ინტენრეტ/მობაილ ბანკის საშუალებით.


დაფიქსირებულ პრეტენზიებს განიხილავს სს „თიბისი ბანკის" მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილების პრეტენზიების მართვის ჯგუფი. . 

პრეტენზიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ მომხმარებელს ეცნობება წერილობით ან/და კომუნიკაციის სხვა საშუალებებით (სატელეფონო, ციფრული, ელექტრონული ან სხვა). 

პრეტენზიის განხილვის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ნებისმიერ ფილიალში/სერვისცენტრში და/ან დისტანციური არხების საშუალებით.

მომხმარებელთათვის  სასარგებლო ინფორმაციას გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp/ და ცხელ ხაზზე – 822 406 406