ანგარიშები

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა უფასო
მიმდინარე ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო 0 GEL
თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან GEL - 0.2%; სხვა ვალუტა (USD/EUR/GBP/CHF) - < 50,000 USD - 0.6%, >= 50,000 USD - 0.5%
მიმდინარე ანგარიშზე თანხის შეტანა უფასო
შემნახველი ანაბრის გახსნა და მომსახურება უფასო
*"1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს №8 დადგენილების მიხედვით, 1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადა 2020 წლის ბოლოს ამოიწურა, 2021 წლის ბოლომდე კი კომერციული ბანკები განახორციელებენ 1 და 2 თეთრიანი მონეტების გადაცვლას. ნაღდი ოპერაციების შესრულებისას ტრანზაქციის თანხა მონეტებით უნდა შეადგენდეს 5-ის ჯერად რიცხვს. დეტალური ინფორმაცია აღნიშნულ რეგულაციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე: https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3501 / https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=714

გადარიცხვები და ვალუტის კონვერტაცია

  GEL USD სხვა ვალუტა
გადარიცხვა თიბისი ბანკში, საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკებში* 0.07% მინ. 0.9 GEL 0.2% მინ. 15 USD, მაქს. 500 USD 0.2% მინ. 15 EUR, მაქს. 500 EUR
საბიუჯეტო გადარიცხვები 0.07% მინ. 0.9 GEL - -
გადარიცხვის ლიმიტები (ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკით) ულიმიტო, დიჯიპასით
გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/ მოკვლევა
USD 55 USD
სხვა ვალუტა 55 EUR
კომუნალური გადახდები ფილიალიდან 0.9 GEL
კომუნალური გადახდები ინტერნეტბანკით, მობაილბანკით  0.5 GEL
ვალუტის კონვერატაცია თიბისი ბანკის მიმდინარე კურსით უფასო
ვალუტის კონვერატაცია წინასწარი განაცხადის საფუძველზე ხაზინასთან შეთანხმებით

 

*დამატებითი 20 USD/30 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები მიიღებს სრულ თანხას. სხვა შემთხვევაში, მიმღებს გადაერიცხება შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლები თანხა

Bmatch პლატფორმაზე მომსახურება

ეროვნული ბანკის რეგულაციის მიხედვით Bloomberg Bmatch სავალუტო პლატფორმაზე მონაწილეობა არასაბანკო ბაზრის მონაწილეებისათვის უკვე შესაძლებელია თიბისი ბანკის საბროკერო მომსახურების გზით. აღნიშნული ცვლილების მიზანია სავალუტო ბაზარზე მონაწილეების დივერსიფიკაცია, გამჭვირვალობისა და ლიკვიდობის გაზრდა და სავალუტო ბაზარზე კონკურენციის წახალისება.
 
თიბისი ბანკის დახმარებით, იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს შეუძლიათ განათავსონ სავალუტო კონვერტაციის განაცხადები Bmatch პლატფორმაზე. სავალუტო მომსახურების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, იურიდიულმა და ფიზიკურმა პირებმა შესაძლებელია გააკეთონ განაცხადები ინტერნეტ ბანკის საშუალებით. 
 
Bloomberg Bmatch პლატფორმაზე განაცხადის გაკეთების პირობებია: 
 • მინიმალური თანხა: - 100 000 აშშ დოლარი, 10 000 დოლარიანი ბიჯებით 
 • განაცხადის წყვილები: USD/GEL
 • განაცხადის გაკეთებისთანავე თანხა უნდა უზრუნველყოთ ანგარიშზე
 • გაცვლით კურსს თქვენ თავად აირჩევთ

 

საკომისიოები Bloomberg Bmatch პლატფორმაზე:
 

განაცხადის განთავსების საკომისიო

100 ლარი

განაცხადის ცვლილების საკომისიო

100 ლარი

განაცხადის გაუქმების საკომისიო

100 ლარი

თითოეული ტრანზაქციისთვის ანგარიშსწორების საკომისიო - ლარი

0.07%

თითოეული ტრანზაქციისთვის ანგარიშსწორების საკომისიო - დოლარი

0.2% მაქს. 500 დოლარი

დისტანციური მომსახურება

 

სტანდარტული

სტარტაპერი*

ინტერნეტ ბანკის რეგისტრაციის საკომისიო

უფასო

უფასო

ინტერნეტ ბანკის ყოველკვარტალური მომსახურების საკომისიო

15 ლარი

15 ლარი

ინტერნეტ ბანკის ყოველკვარტალური მომსახურების საკომისიო მხოლოდ ხედვის უფლებით

უფასო

უფასო

TBC DIGIPASS აპლიკაციის პირველადი რეგისტრაციის საკომისიო

20 ლარი

უფასო

TBC DIGIPASS აპლიკაციის განმეორებითი ინსტალაციის საკომისიო

უფასო

უფასო

დიჯიპას მოწყობილობის პირველადი რეგისტრაციის საკომისიო

85 ლარი

85 ლარი

დიჯიპას მოწყობილობის განახლების საკომისიო

85 ლარი

85 ლარი

ტელეფონბანკი

უფასო

უფასო

ავტომატური დავალებები

უფასო**

უფასო**

SMS მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო

1 ლარი

1 ლარი

*აღნიშნული ტარიფი ვრცელდება სტარტაპერებზე, რომელთა რეგისტრიაციის ვადა არ აღემატება 6 თვეს

**იმ შემთხვევაში, თუ დავალებით სრულდება ბანკის გარეთ გადარიცხვა, მოქმედებს ბანკის გადარიცხვის ტარიფები

 

ბიზნეს ბარათები და ლიმიტები

   
ბიზნეს ბარათის ღირებულება 150 GEL
დიზიანებული/დაკარგული ბარათის აღდგება 150 GEL
მინ. ბალანსი

არ მოითხოვება

თანხის განაღდება თიბისი ბანკის ფილიალებში
 • GEL - 0.6%, მინ. 0.2 GEL
 • USD/EUR
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ფილიალებში 2%,  მინ.3 USD ან 6 GEL
თანხის განაღდება თიბისი, ვითიბი, ბაზის, ხალიკ, ზირაათ და კრედო ბანკის ბანკომატებში
 • GEL - 0.2%, მინ. 0.2 GEL
 • USD/EUR
ბარათიდან განაღდება ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში 0.7%, მინ. 0.3 GEL
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატებში 2%, მინ. 3 USD/EUR, ან 6 GEL
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი (ბანკში) თიბისი ბანკში - ულიმიტო , სხვა ბანკებში - 35,000 GEL
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი (ბანკომატებში) 15,000 GEL
კვირის ყიდვის ლიმიტი 100,000 GEL
კვირის განაღდების ლიმიტი (ბანკომატში) 75,000 GEL
სტოპ სიაში შეტანა (ადგილობრივი) უფასო
სტოპ სიაში შეტანა  (საერთაშორისო) 50 USD თითოეულ რეგიონზე, ყოველკვიურეული

აკრედიტივი

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

გარანტიები

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

დოკუმენტური ინკასო

ტარიფებთან დაკავშირებით დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯფუფს:

TradeFinance@tbcbank.com.ge

სხვა მომსახურება

   
ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა (24 საათი) 0.5 - 3.5 GEL
დაზიანებული უცხოური ვალუტის მიღება 10%
რუსული რუბლის, თურქული ლირას, აზერბაიჯანული მანათის, ავსტრალიური დოლარის, ისრაელის შეკელის, დანიური კრონის, პოლონური ზლოტის, შვედური კრონისა და იაპონური იენის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე 3%
ბანკნოტების შემოწმება 0.1% მინ. 10 GEL
ინკასაცია ფასი შეთანხმებით
თიბისი ბანკში კლიენტის მონაცემებთან და საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებული ნებისმიერი ტიპის ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 30 ლარი
ბანკის წინაშე დავალიანების შესახებ ცნობის გაცემა აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში წარწერა „ასლის" მითითება და დამოწმება საოპერაციო ბეჭდით) აქტიური ანგარიშებიდან უფასო
დახურული ანგარიშებიდან უფასო
2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან (მოთხოვნის შემთხვევაში წარწერა „ასლის" მითითება და დამოწმება საოპერაციო ბეჭდით) აქტიური ანგარიშებიდან 10 ლარი
დახურული ანგარიშებიდან 10 ლარი
ნებისმიერი საბუთის დედანის ასლის გაცემა არქივიდან *(მოწმდება კლიენტის და თანამშრომლის ხელმოწერით) აქტიური/დახურული ანგარიშებიდან 40 ლარი

ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან(2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)

აქტიური ანგარიში

უფასო

დახურული ანგარიში * *

უფასო

ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან(2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)

აქტიური ანგარიში

20 ლარი

დახურული ანგარიში

30 ლარი

ინდივიდუალურად ნათარგმნი ინგლისურენოვანი ამონაწერის მიღება***(2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)

აქტიური ანგარიში

20 ლარი

დახურული ანგარიში

30 ლარი

ინდივიდუალურად ნათარგმნი ინგლისურენოვანი ამონაწერის მიღება (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)

აქტიური ანგარიში

30 ლარი

დახურული ანგარიში

40 ლარი

დეპოზიტის / სესხის ამონაწერის მიღება

მოქმედი ხელშეკრულება

უფასო

ხელშეკრულების დახურვის/შეწყვეტის თარიღიდან გასულია 2 წელზე ნაკლები

უფასო

ხელშეკრულების დახურვის/შეწყვეტის თარიღიდან გასულია 2 წელზე მეტი

30 ლარი

 

 • პროგრამული ამონაწერი გაიცემა მოთხოვნისთანავე
 
*გარდა სადეპოზიტო და სასესხო ხელშეკრულებებისა.
**დახურული ანგარიშებისთვის 2 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა განისაზღვრება ანგარიშის დახურვის თარიღამდე 2 წლის პერიოდით;
** ინდივიდუალურად ნათარგმნი ინგლისურენოვანი ამონაწერის გაცემის წესი:
 • 18:30 სთ-მდე მოთხოვნილი ამონაწერი გაიცემა იმავე სამუშაო დღეს;
 • 18:30 სთ-ის შემდეგ მოთხოვნილი ამონაწერი გაიცემა მომდევნო სამუშაო დღეს;
 • შაბათს 13:45 სთ-ს შემდეგ მოთხოვნილი ამონაწერი გაიცემა მომდევნო სამუშაო დღის 12:00 სთ-მდე .