მინდა ვნახო:

2020

ცვლილება გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილება ხელშეკრულებაში ძალაშია 16.05.2020-დან. ცვლილებების სანახავად, დააჭირეთ ...
მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...