სატარიფო ნაკრებები

პროდუქტი/სერვისი * ნაკრები 2*** ნაკრები 5 ნაკრები 10 სტანდარტული პირობები/ ტარიფები
ყოველთვიური ** 2 ლარი/წლიური 20 ლარი ყოველთვიური 5 ლარი/წლიური 50 ლარი ყოველთვიური 10 ლარი/წლიური 110 ლარი
Visa Gold/ MC Gold/ Digital Card 2 ბარათი- უფასო 2 ბარათი- უფასო 2 ბარათი- უფასო სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომია მხოლოდ Digital Card-1 ლარი ყოველთვიურად   
თანხის განაღდება ATM თიბისი  0%   0% 0% სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 0.2 %               
თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში 0% 0% 0% სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 0.2 %               
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატებში 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -24 საათი 5,000 ლარი 10,000 ლარი 15,000 ლარი სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 5,000 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -168 საათი - 50,000 ლარი 75,000 ლარი სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card -ს არ აქვს თანხის განაღდების კვირის ლიმიტი
შესყიდვის ლიმიტი -24 საათი 10,000 ლარი - - სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 10,000 ლარი
შესყიდვის ლიმიტი -168 საათი 70,000 ლარი 85,000 ლარი 100,000 ლარი სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 70,000 ლარი
ბარათის უსაფრთხოების სერვისი - სტანდარტი პრემიუმი სტანდარტი- 5 ლარი ყოველწლიურად/ პრემიუმი- 10 ლარი ყოველწლიურად
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -ადგილობრივი უფასო უფასო
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -საერთაშორისო 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ
ბარათის აღგდგენა უფასო უფასო
თანხის გატანა ნაკრებში შემავალი ანგარიშებიდან TBC ბანკის ფილიალებში <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL
<=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP
>3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 % >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 % >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 % >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %
გარე გადარიცხვა (ლარი)TBC ბანკის ფილიალებიდან 0<=10,000 - 4 ლარი
10,000<=100,000 - 10 ლარი
>100,000 - 100 ლარი
0<=10,000 - 4 ლარი
10,000<=100,000 - 10 ლარი
>100,000 - 100 ლარი
0<=10,000 - 4 ლარი
10,000<=100,000 - 10 ლარი
>100,000 - 100 ლარი
0<=10,000 - 4 ლარი
10,000<=100,000 - 10 ლარი
>100,000 - 100 ლარი
გარე გადარიცხვა (ლარი) ციფრული არხებიდან 0<=1,000 - 1 ლარი
1,000<=10,000 - 2 ლარი
10,000<=100,000 - 5 ლარი
>100,000 - 50 ლარი
0<=1,000 - უფასო
1,000<=10,000 - 2 ლარი
10,000<=100,000 - 5 ლარი
>100,000 - 50 ლარი
ფიქსირებული 1 GEL 0<=1,000 - 1 ლარი
1,000<=10,000 - 2 ლარი
10,000<=100,000 - 5 ლარი
>100,000 - 50 ლარი
გარე გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) 0.2% მინ. 15 USD/EUR მაქს. 150 USD/EUR 0.2% მინ. 15 USD/EUR მაქს. 150 USD/EUR ფიქსირებული 15 USD/EUR 0.2% მინ. 15 USD/EUR მაქს. 150 USD/EUR
შიდა გადარიცხვა (ლარი)TBC ბანკის ფილიალებიდან 1 GEL 1 GEL 1 GEL 1 GEL
შიდა გადარიცხვა (ლარი) ციფრული არხებიდან უფასო უფასო უფასო უფასო
შიდა გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) TBC ბანკის ფილიალებიდან  ექვ.  1 GEL ექვ.  1 GEL ექვ.  1 GEL ექვ.  1 GEL
შიდა გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) ციფრული არხებიდან უფასო უფასო უფასო უფასო
კომუნალური გადახდები ციფრული არხებიდან - 5 გადახდა-უფასო 5 გადახდა-უფასო 5 გადახდა- 2, 5 ლარი
SMS სერვისი - უფასო უფასო 1 ლარი ყოველთვიურად
ინტერნეტ/მობაილ ბანკი უფასო უფასო უფასო უფასო
დიჯიპას აპლიკაცია - - უფასო 10 ლარი
რომპეტროლი ქეშ ბექი 0.50% 0.50% 0.50% პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი
*არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საბანკო პროდუქტების რეგისტრაციის განაცხადის განხილვის საკომისიო შეადგენს 50 ლარს. საკომისიო ვრცელდება ნებისმიერ არარეზიდენტ ფიზიკურ პირზე, რომელიც სს ""თიბისი ბანკში"" არ ფლობს ერთ აქტიურ ანგარიშს მაინც. კლიენტის მიერ გადახდილი საკომისიო არ ექვემდებარება უკან დაბრუნებას, მიუხედავად ბანკის გადაწყვეტილებისა.
**მიმდინარე აქციის პირობებში თვიური გადახდისას პირველი 3 თვის საკომისიო არ ჩამოგეჭრებათ. აქცია მოქმედებს ერთჯერადად, რეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე
*** 2 ლარიანი ნაკრების რეგისტრაცია უფასოდ დასაშვებია უკრაინის მოქალაქეზე ან ფულადი გზავნილის მიმღებ რეზიდენტ პირზე.

 

ნაკრები სტუდენტი

პროდუქტი/ სერვისი სტუდენტური ნაკრები სტანდარტული პირობები/ტარიფები
ყოველთვიური/ ყოველწლიური მომსახურება- 0 ლარი
MC STUDENT CARD
VISA STUDENT CARD
2 ბარათი-უფასო სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია მხოლოდ 1 ბარათით სარგებლობა
თანხის განაღდება ATM თიბისი  0% 0%
თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში 0.2% 0,2 %
Wallet-ით განაღდება 0.2% მინ. 0.2 ლარი 0.2% მინ. 0.2 ლარი
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL    2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL   
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -24 საათი 10,000 ლარი 10,000 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -168 საათი 50,000 ლარი 50,000 ლარი
შესყიდვის ლიმიტი -168 საათი 85,000 ლარი 85,000 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -ადგილობრივი უფასო უფასო
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -საერთაშორისო 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ
ბარათის აღგდგენა უფასო უფასო
ბარათის აზარტული თამაშების მიზნით გამოყენების ფუნქცია შეზღუდულია შეზღუდულია
თანხის გატანა ნაკრებში შემავალი საბარათე ანგარიშიდან „თიბისი ბანკის" ფილიალებში <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL
<=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP
 >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %  >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %
ინტერნეტ/მობაილ ბანკი უფასო უფასო
სმს სერვისი უფასო 1 ლარი ყოველთვიურად
რომპეტროლი ქეშ ბექი 0.50% პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი

 

ნაკრები მოსწავლე

პროდუქტი/ სერვისი მოსწავლის ნაკრები * სტანდარტული პირობები/ტარიფები
ყოველთვიური/ ყოველწლიური მომსახურება- 0 ლარი
VISA PUPIL CARD
MC PUPIL CARD
2 ბარათი-უფასო სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია მხოლოდ 1 ბარათით სარგებლობა
თანხის განაღდება ATM თიბისი  0% 0%
თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში 0.2% 0,2 %
Wallet-ით განაღდება 0.2% მინ. 0.2 ლარი 0.2% მინ. 0.2 ლარი
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL 
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -24 საათი 1000 ლარი 1000 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -168 საათი 7000 ლარი 7000 ლარი
შესყიდვის ლიმიტი - 24 საათი 1000 ლარი 1000 ლარი
შესყიდვის ლიმიტი -168 საათი 7000 ლარი 7000 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -ადგილობრივი უფასო უფასო
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -საერთაშორისო 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ
თანხის განაღდების ლიმიტი ** 10 ლარი/20 ლარი/ 50 ლარი (ლიმიტები ცალ-ცალკე ვრცელდება შესყიდვა/განაღდებაზე) 10 ლარი/20 ლარი/ 50 ლარი (ლიმიტები ცალ-ცალკე ვრცელდება შესყიდვა/განაღდებაზე)
ბარათის აღგდგენა უფასო უფასო
ბარათის აზარტული თამაშების მიზნით გამოყენების ფუნქცია შეზღუდულია შეზღუდულია
თანხის გატანა ნაკრებში შემავალი საბარათე ანგარიშიდან „თიბისი ბანკის" ფილიალებში <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL
<=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP
 >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %  >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %
ინტერნეტ/მობაილ ბანკი *** უფასო უფასო
სმს სერვისი უფასო 1 ლარი ყოველთვიურად
*ბარათი გაიცემა 7-დან 18 წლამდე სკოლის მოსწავლეებზე კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით;
**აღნიშნული ლიმიტები ვრცელდება მშობლის სურვილის დაფიქსირების და არჩევის შემთხვევაში. თუ არ  აქვს კლიენტს ყოველდღიური ლიმიტების დაწესების სურვილი, ბარათზე გავრცელდება ცხრილში მოცემული დღიური/ კვირის განაღდების/შესყიდვის ლიმიტები. 
*** კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის შემთხვევაში:
14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნებს - ინტერნეტ ბანკი ხედვის ფუნქციით
14 წელზე ზემოთ - სრული წვდომით

საკრედიტო ბარათები

  სტანდარტი კლასიკი გოლდი პლატინუმი
ერთგული ბარათი
წლიური მომსახურების საკომისიო 5 ლარი 10 ლარი 80 ლარი 120 ლარი
დამატებითი ბარათის წლიური მომსახურება 5 ლარი 10 ლარი 40 ლარი 60 ლარი
ბარათის განახლება (დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში) 5 ლარი 10 ლარი პირველი წელი 40 ლარი, შემდეგ 80 ლარი პირველი წელი 60 ლარი, შემდეგ 120 ლარი

სრული ტარიფების და პროცენტების სანახავად, გთხოვთ, იხილოთ ბმულზე:

პარტნიორი ბანკები

ბანკის დასახელება

მისამართი

ხალიკ ბანკი საქართველო

თბილისი,  შარტავას ქ. 40, საფოსტო კოდი: 0160

ბაზის ბანკი

თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. 1, საფოსტო კოდი: 0103

კრედო ბანკი

თბილისი, რ. თაბუკაშვილის ქ.N27, საფოსტო კოდი: 0108

თანხის განაღდება და შეტანა

 

ტარიფი ფილიალში

ტარიფი ინტერნეტბანკში

ჩარიცხული / ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა ჩემი სეიფიდან - ლარი

0.2%

-

ჩარიცხული / ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა ჩემი სეიფიდან - უცხოური ვალუტა

0.25%

-

ჩემი სეიფის გახსნის საკომისიო

10 ლარი

უფასო

თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან - ლარი

0.2%

-

თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან - უცხოური ვალუტა

0.6%

-

თანხის შეტანა ანაბრებზე ან ანგარიშზე,

TBC Pay-ს ტერმინალებით (ფილიალში)

უფასო

-

თანხის შეტანა ანაბრებზე (გარე TBC Pay ტერმინალებით)

უფასო

-

სესხის დაფარვა TBC Pay ტერმინალებით (ფილიალში)

უფასო

-

სესხის დაფარვა (გარე TBC Pay ტერმინალებით)

უფასო

-

სესხის თანხის განაღდება

0.6%

-

მიმდინარე ანგარიშზე თანხის შეტანა ფილიალიდან 1500 ლარამდე (ექვივალენტი USD, EUR) 1 ლარი -
1500 ლარიდან (ექვივალენტი USD, EUR) უფასო

*"1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს №8 დადგენილების მიხედვით, 1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადა 2020 წლის ბოლოს ამოიწურა, 2021 წლის ბოლომდე კი კომერციული ბანკები განახორციელებენ 1 და 2 თეთრიანი მონეტების გადაცვლას. ნაღდი ოპერაციების შესრულებისას ტრანზაქციის თანხა მონეტებით უნდა შეადგენდეს 5-ის ჯერად რიცხვს. 
დეტალური ინფორმაცია აღნიშნულ რეგულაციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3501 / https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=714

20.10.2023-დან, ფიზიკური პირის მიმდინარე ანგარიშიდან თანხის გატანის საკომისიო განისაზღვრება - 0.6%-ით;

20.11.2023-დან, ფიზიკური პირის ჩემი სეიფის ანგარიშიდან თანხის გატანის საკომისიო განისაზღვრება - 0.6%-ით;

 

ევროს გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ფილიალიდან და შემდეგი ბანკომატებიდან:

 • თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #7;
 • თბილისი, გრ.აბაშიძის ქ. #2;
 • თბილისი, პუშკინის ქ. #6;
 • თბილისი, ყაზბეგის გამზ. #24;
 • თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #49;
 • თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. #138;
 • თბილისი, მუხიანის რაიონი, ნაკვეთი 1/6 (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • თბილისი, გურამიშვილის გამზირი №23ა (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • თბილისი, ცოტნე დადიანის გამზირი №123/125. (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • თბილისი. ჯავახეთის ქ. მეტრო "ვარკეთილის" მიმდებარე ტერიტორია;
 • თბილისი. დიღმის მასივი, კვარტალი 1, კორპუსი 1ა (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • თბილისი, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი
 • თბილისი, სულხან ცინცაძის N 12
 • ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. #58;
 • ქუთაისი, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი;
 • ქუთაისი, გრიშაშვილის ქ. #26 (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • ქუთაისი, ფალიაშვილის ქ. #35 (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • ქუთაისი, დავით აღმაშენებლის მოედანი 2 (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #37;
 • ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის 57/59
 • გორი, ქუთაისის ქ. #23;
 • გორი, სტალინის ქ. #13;
 • კასპი, სააკაძის ქ. 32.
 • ზუგდიდი, თაბუკაშვილის ქ. #3;
 • ზესტაფონი, აღმაშენებლის ქ. #85;
 • ფოთი, რუსთაველის რკალი #5.
 • თელავი, სეხნიაშვილის ქ.# 10.
 • ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. (თიბისი ბანკის ფილიალი)
 • რუსთავი, შარტავას ქ. 4

 

25.11.2022-დან, თიბისის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში, მოლარესთან, მომსახურების მენეჯერთან ან მრჩეველთან  ფიზიკური პირის საბარათე ანგარიშიდან 3000 ლარის ფარგლებში თანხის გატანისას, საკომისიო იქნება 2%, მინიმუმ - 2 ლარი.

აღნიშნული მომსახურების ბარათის შესაბამისი პირობით მისაღებად, შეგიძლიათ, თანხა გაიტანოთ თიბისის ბანკომატებიდან.

 

50$ კუპიურების გატანა შესაძლებელია  შემდეგი ბანკომატებიდან

 • თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. 7
 • თბილისი, კოსტავას ქ.68

 

თანხის ციფრული განაღდება

პროდუქტი

სადებეტო ბარათი

საკრედიტო ბარათი

Apple Pay

TBC Wallet

Garmin Pay

0.2%, მინ. 0.2 GEL/USD/EUR/GBP

3.9%, მინ 5.5 GEL

QR

მოქმედებს არჩეული ბარათის ტარიფები და განაღდების ლიმიტები

 

*თანხის ციფრული განაღდება ოთხივე პროდუქტით შესაძლებელია მხოლოდ თიბისის ბანკომატებში

** ევროს გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ფილიალიდან და შემდეგი ბანკომატებიდან:

თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #7;
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #13;
თბილისი, გრ.აბაშიძის ქ. #2;
თბილისი, პუშკინის ქ. #6;
თბილისი, ყაზბეგის გამზ. #24;
თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. #138;
ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. #58;
ქუთაისი, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი
ქუთაისი, გრიშაშვილის; ქ.  #26;
ქუთაისი, ფალიაშვილის ქ. #35;
ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #37;
გორი, სტალინის ქ. #13;
ზუგდიდი, თაბუკაშვილის ქ. #3;
ფოთი, რუსთაველის რკალი #5.

გადარიცხვები და ვალუტის კონვერტაცია

 

სატაფირო ნაკრების გარეშე

ციფრული ბანკით საკუთარ ანგარიშებს შორის  და სხვასთან გადარიცხვა (ნებისმიერი ვალუტა)

უფასო

ფილიალებში საკუთარ ანგარიშებს შორის  და სხვასთან გადარიცხვა (ნებისმიერი ვალუტა) 1 ლარი (უცხოურ ვალუტაში 1 ლარის ექვივალენტი)

სხვა ბანკებში - ლარში

გადარიცხვის მოცულობა

ციფრული ბანკით

ფილიალში
1000 ლარამდე 1 ლარი ლარი
1000 ლარიდან 10 000 ლარამდე ლარი
10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე ლარი 10 ლარი
100 000 ლარი და ზევით 50 ლარი 100 ლარი

სხვა ბანკებში - USD

0.2% მინ. 15 USD მაქს. 150 USD1

სხვა ბანკებში - სხვა ვალუტაში

0.2% მინ. 15 EUR მაქს. 150 EUR1

გადარიცხვა ანგარიშის არმქონე პირისათვის - ლარში

გადარიცხვის მოცულობა

ციფრული ბანკით

ფილიალში
1000 ლარამდე 1 ლარი ლარი
1000 ლარიდან 10 000 ლარამდე ლარი
10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე ლარი 10 ლარი
100 000 ლარი და ზევით 50 ლარი 100 ლარი

გადარიცხვა ანგარიშის არმქონე პირისათვის - სხვა ვალუტაში

0,2% მინ. 15 USD/EUR მაქს. 150 USD/EUR

გადარიცხვის ლიმიტი სატელეფონო კოდით (ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკში)

ერთჯერდად - 1,500 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) / თვეში - 1,500 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)

გადარიცხვის ლიმიტი დიჯიპასით (ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკში)

ულიმიტო

კომუნალური და სხვა გადარიცხვა ფილიალიდან

2 GEL

კომუნალური და სხვა გადახდები TBC Pay ტერმინალებით

0.5 GEL

კომუნალური გადასახადების გადახდა ციფრული ბანკით

0.5 GEL

მობილურის ბალანსის შევსება ციფრული ბანკით უფასო
მობილური პაკეტის შეძენა ციფრული ბანკით ჯეოსელი, ბილაინი - უფასო;
მაგთი - პაკეტის ღირებულების 4% (გამონაკლისი: კოქტეილი 30 -  0.5 ლარი);
ვალუტის კონვერატაცია თიბისი ბანკის მიმდინარე კურსით უფასო

1 -დამატებითი 20 USD/30 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები მიიღებ სრულ თანხას. სხვა შემთხვევაში, მიმღებს გადაერიცხება შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლები თანხა.

ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის  დამრგვალების მეთოდი

 

„ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის  დამრგვალების მეთოდისა და მისი  გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული  ბანკის საბჭოს 2018 წლის 5 ოქტომბრის #7 დადგენილების საფუძველზე, 2019 წლის 1 იანვრიდან,  ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებულ ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებზე ვრცელდება დამრგვალების მეთოდი, ანუ  გადასახდელი  თანხის დამრგვალება მოხდება მეტობით ან ნაკლებობით უახლოეს 5-ის ჯერად რიცხვამდე.

დამრგვალების მეთოდის შესახებ დეტალურად ინფორმაცია და მაგალითები, გთხოვთ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=714

 

გადარიცხვების რეკვიზიტები და შესრულების საათები

სალარე საგადახდო დავალება

სალარე საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი(IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით:
 • ბანკის შიდა სალარე საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;

შაბათი დღე - 14:00 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში, მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული შიდა სალარე საგადახდო დავალებების ესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით, იმ შემთხვევაში, თუ შიდა საგადახდო დავალება საჭიროებს დამატებით შემოწმებას ბანკის მხრიდან.

 • ბანკიგარე სალარე საგადახდო დავალება შესრულდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალების შესრულება  განხორციელდება:

სამუშაო დღე - 17:30 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში, მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული გარე სალარე  საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.

სავალუტო საგადახდო დავალება

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი (IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • გადარიცხვის კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი/ინვოისი(თანხა ≥ 100 000 GEL/ექვ. ერ. კ. ვალუტაში).

სავალუტო საგადახდო დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით.

 • ბანკის შიდა სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;

შაბათი დღე - 14:00 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში, მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული შიდა სავალუტო საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით, იმ შემთხვევაში, თუ შიდა საგადახდო დავალება საჭიროებს დამატებით შემოწმებას ბანკის მხრიდან.

 • ბანკი გარე სავალუტო საგადახდო დავალებას შესასრულებლად გადასცემს შესაბამის მიმღებ ბანკს მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

სამუშაო დღე - 18:00 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში, მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული გარე სავალუტო საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.

გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა

 

USD ან RUR

55 USD

სხვა ვალუტა

55 EUR

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო ოპერაციებთან დაკავშირებით 

ფულადი გზავნილები

სისტემა ტარიფი ვალუტა
Western Union 0.5%-დან GEL, USD, EUR
Ria 0.8%-დან GEL, USD, EUR
Moneygram 1%-დან მინ. 2 USD, EUR USD, EUR
Zalataya Korona 0.5%-დან USD, EUR, RUB
Unistream 0.6%-დან GEL, USD, EUR, RUB, GBP
Contact 1%-დან USD, EUR, RUB
Intelexpress 0.6%-დან GEL, USD, EUR, GBP
Ricogram 0.9%-დან GEL, USD, EUR
Mardi მინ. 5 ერთ-დან

GEL, USD, EUR

 

დეტალური ტარიფების სანახავად, გთხოვთ, იხილოთ ბმულები :

დისტანციური მომსახურება

  სატარიფო პაკეტის გარეშე კონცეპტი - პრემიუმ ნაკრები კონცეპტი - ციფრული ნაკრები
ინერნეტბანკი, მობაილ ბანკი, iPad ბანკი უფასო
დიჯიპასი 20 GEL
TBC Digipass აპლიკაცია 10 GEL უფასო
ტელეფონბანკი უფასო
ავტომატური დავალებები უფასო
SMS მომახურება 1 GEL, თვეში უფასო

სხვა მომსახურება

  სატარიფო პაკეტის გარეშე სტიმული უნივერსალი
ინდივიდუალური სეიფი 0.5-3.5 GEL დღეში
დაზიანებული უცხოური ვალუტის მიღება 10%
აშშ დოლარის და ევროს მონეტის მიღება  50%
აზერბაიჯანული მანათის, ავსტრალიური დოლარის, ისრაელის შეკელის, დანიური კრონის, პოლონური ზლოტის, შვედური კრონისა და იაპონური იენის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე  3%
თურქული ლირას ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე  5%*
რუსული რუბლის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე 10%
ბანკნოტების შემოწმება 0.1% min. 10 GEL
ცნობის გაცემა ნებისმიერ საბანკო ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ აქტიური ანგარიში 10 GEL
დახურული ანგარიში 30 GEL
ცნობის გაცემა ბანკის წინაშე დავალიანების არსებობის/არ არსებობის შესახებ აქტიური ანგარიში 10 GEL
დახურული ანგარიში 10 GEL
კლიენტის ანგარიშიდან არასწორი დანიშნულებით გადარიცხული თანხის საბუთი აქტიური ანგარიში 5 GEL
დახურული ანგარიში 10 GEL
ანგარიშის არმქონე კლიენტის არასწორი დანიშნულებით შეტანილი/გადარიცხული თანხის საბუთი 10 GEL
ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან (2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)* აქტიური ანგარიში უფასო
დახურული ანგარიში უფასო
დეპოზიტის / სესხის ამონაწერის მიღება  მოქმედი ხელშეკრულება უფასო
ხელშეკრულების დახურვის/შეწყვეტის თარიღიდან გასულია 2 წელზე ნაკლები უფასო
ხელშეკრულების დახურვის/შეწყვეტის თარიღიდან გასულია 2 წელზე მეტი 30 GEL
ინგლისური ამონაწერის მიღება (2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე - ინდ. თარგმანი) აქტიური ანგარიში 20 GEL
დახურული ანგარიში 30 GEL
ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) აქტიური ანგარიში 20 GEL
დახურული ანგარიში 30 GEL
ინგლისური ამონაწერის მიღება (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე - ინდ. თარგმანი) აქტიური ანგარიში 30 GEL
დახურული ანგარიში 40 GEL
საბუთი 1 თვემდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე აქტიური ანგარიში უფასო
დახურული ანგარიში 10 GEL
საბუთი 1 თვიდან 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე აქტიური ანგარიში 5 GEL
დახურული ანგარიში 20 GEL
საბუთი ორ წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე აქტიური ანგარიში 20 GEL
დახურული ანგარიში 30 GEL
საბუთის გაცემა სატრანზიტო ანგარიშიდან - 2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 10 GEL
საბუთის გაცემა სატრანზიტო ანგარიშიდან - 2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 30 GEL
ნებისმიერი საბუთის დედანის გამოთხოვა არქივიდან** 40 GEL


*დახურული ანგარიშებისთვის 2 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა განისაზღვრება ანგარიშის დახურვის თარიღამდე 2 წლის პერიოდით;
*გარდა სასესხო და სადეპოზიტო ხელშეკრულებისა
*2018 წლის 1 მარტიდან, ყოფილ ბანკი რესპუბლიკას ფილიალებში კომუნალურ გადახდებზე საკომისიო დაწესდება 2 ლარი.

სავალოტო ოპერაციებთან დაკავშირებით

გაცნობებთ რომ, ბანკის შიდა პოლიტიკით აკრძალულია სანქცირებულ ქვეყნებთან, მათ შორის ირანთან პირდაპირ/ირიბად დაკავშირებული ტრანზაქციების შესრულება. რაც ასევე გულისხმობს ამავე ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ტვირთების ტრანსპორტირებას, ან იმგვარ სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ ანგარიშსწორებას, სადაც კონტრაგენტი, საქონლის წარმოშობის ან ტრანსპორტირების ქვეყანა არის ირანი ან დაკავშირებულია ირანთან.

გთხოვთ, ტრანსპორტირების მარშრუტად შეარჩიეთ არასანქცირებული ქვეყნები  და თან იქონიეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია, რათა თქვენი სავალუტო ოპერაციები წარმატებულად შესრულდეს და არ მოგვიწიოს მათი უარყოფა.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადარიცხვა შეიძლება შეყოვნდეს საკითხის გარკვევამდე ან დაიბლოკოს სანქციების მოხსნამდე შუამავალი ბანკების მიერ.

 

დამატებით, ბანკი იტოვებს უფლებას, მიუხედავად ტრანზაქციის დანიშნულებისა ნებისმიერ თანხაზე, სავალუტო  ოპერაციის შესასრულებლად სავალდებულოდ  მოითხოვოს  შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • ინვოისი/ხელშეკრულება, სადაც აღნიშნული იქნება ტვირთის ტრანსპორტირების მარშრუტი;
 • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი;
 • საქონლის ტრანსპორტირების დოკუმენტი.

 

თუ რომელიმე ზემოაღნიშნული დოკუმენტი არ შეიცავს ტრანსპორტირების მარშრუტის შესახებ ინფორმაციას, უნდა წარმოადგინოთ „ტვირთის მიწოდების პირობები"-ს დოკუმენტი, რომელიც წინასწარ არის შეთანხმებული ტვირთის შეძენის დროს.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულოა, ნებისმიერი სავალუტო  გადარიცხვის შემთხვევაში, სადაც მიმღები ბანკის  ქვეყანა არის ჩინეთი - CHINA – CN, სინგაპური - Singapore – SG, ინდოეთი - INDIA – IN, ჰონგ კონგი - HONG KONG – HK, რაბთა გაერთიანებული საამიროები - AE - United Arab Emirates, ერაყი - IQ – Iraq, თურქეთი - TR – Turkey, პაკისტანი - PK – Pakistan. (ქვეყნების ჩამონათვალი შესაძლებელია შეიცვალოს)

 

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.

ანგარიშის გახსნა საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირებისთვის

 „საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირებისთვის ანგარიშის გასახსნელად წარმოდგენილი/გაფორმებული უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
 
1. ანგარიშის გახსნის მსურველი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საერთაშორისო პასპორტი ან საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისთვის დასაშვები სხვა დოკუმენტი);
 
2. თვითდეკლარაცია საქართველოში საბანკო მომსახურების / პროდუქტების მიღების / სარგებლობის საჭიროების შესახებ, რომელიც უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას ანგარიშის გახსნის მიზნის და მოსალოდნელი საბანკო ოპერაციების შესახებ (ფორმდება ბანკში ვიზიტის დროს).
 
3. ბანკის მიერ შესაძლებელია დამატებით მოთხოვნილ იქნას: 
 
ანგარიშზე ჩასარიცხი/განსათავსებელი თანხების წარმოშობის წყაროს დოკუმენტაცია
სპეციალური კითხვარის შევსება
იურიდიული/ფაქტობრივი მისამართის დამადასტურებელი დოკუმენტი
ინფორმაცია და/ან დოკუმენტაცია საქმიანობის შესახებ. წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში მოცემული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს პირის მიერ ბანკისთვის მიწოდებულ / გაცხადებულ ინფორმაციას.
ბანკის მიერ განსაზღვრული სხვა ნებისმიერი დოკუმენტი / ინფორმაცია."