სატარიფო ნაკრებები

პირობები1

ნაკრები ორი

ნაკრები ხუთი

ნაკრები ათი

ყოველთვიური საკომისიო2

2 ლარი3

5 ლარი

10 ლარი

საკომისიო წლიური

20 ლარი

50 ლარი

110 ლარი

ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

უფასო

უფასო

დიჯიპას აპლიკაცია

-

-

უფასო

თანხის განაღდება ATM თიბისი 

0%

  0%

0%

ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი (24 საათი)

5,000 ლარი

10,000 ლარი

15,000 ლარი

24 საათიანი შესყიდვის ლიმიტი (24 საათი)

10,000 ლარი

-

-

კვირის შესყიდვის ლიმიტი (168 საათი)

70,000 ლარი

85,000 ლარი

100,000 ლარი

ბანკომატიდან კვირის განაღდების ლიმიტი (168 საათი)

-

50,000 ლარი

75,000 ლარი

ბარათიდან განაღდება ბაზის, ხალიკ, ზირაათ და კრედო ბანკის ბანკომატებში

0%

0%

0%

ბარათიდან განაღდება ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში

0.7%, მინ. 0.3 GEL

0.7%, მინ. 0.3 GEL

0.7%, მინ. 0.3 GEL

ბარათიდან განაღდება სხვა ბანკომატებში

2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL

2%, მინ. 3 USD ან 6 GEL

2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL

თანხის განაღდება ბანკი

< 3000 ლარამდე - 2% (მინ. 2 ლარი), > 3000 ლარი  0.6%

სხვა ბანკის სერვის ცენტრში ტერმინალზე ბარათიდან განაღდება

2%, მინ. 3 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი სტერლინგი ან 6 ლარი (ლარის ანგარიშიდან)

2%, მინ. 3 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი სტერლინგი ან 6 ლარი (ლარის ანგარიშიდან)

2%, მინ. 3 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი სტერლინგი ან 6 ლარი (ლარის ანგარიშიდან)

გადარიცხვა (ლარი) სტანდარტული უფასო < 1,000 ლარი < სტანდარტული 1 ლარი
გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) სტანდარტული სტანდარტული 15 (USD/EUR)

SMS სერვისი

-

უფასო

უფასო

კომუნალური გადახდები

-

5 კომუნალური უფასო

5 კომუნალური უფასო

ბარათის დაზღვევა

-

სტანდარტი

პრემიუმი

ბარათის აღდგენა

უფასო

უფასო

უფასო

სტოპ სიაში შეყვანა (ადგილობრივი)

უფასო

უფასო

უფასო

სტოპ სიაში შეყვანა (საერთაშორისო)

50 USD ყოველ რეგიონზე, კვირაში ერთხელ

50 USD ყოველ რეგიონზე, კვირაში ერთხელ

50 USD ყოველ რეგიონზე, კვირაში ერთხელ

რომპეტროლი ქეშ ბექი

0.5%

0.5%

0.5%

აზარტული თამაშების უცხოურ ვებგვერდებზე ბარათის გამოყენების ფუნქცია

შეზღუდულია

კლიენტზე ერთდროულად მოქმედი 
ბარათების რაოდენობა

10 ბარათი

 
1. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საბანკო პროდუქტების რეგისტრაციის განაცხადის განხილვის საკომისიო შეადგენს 50 ლარს. საკომისიო ვრცელდება ნებისმიერ არარეზიდენტ ფიზიკურ პირზე, რომელიც სს "თიბისი ბანკში" არ ფლობს ერთ აქტიურ ანგარიშს მაინც. კლიენტის მიერ გადახდილი საკომისიო არ ექვემდებარება უკან დაბრუნებას, მიუხედავად ბანკის გადაწყვეტილებისა.
2. მიმდინარე აქციის პირობებში თვიური გადახდისას პირველი 3 თვის საკომისიო არ ჩამოგეჭრებათ. აქცია მოქმედებს ერთჯერადად, რეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე
3. 2 ლარიანი ნაკრების რეგისტრაცია უფასოდ დასაშვებია უკრაინის მოქალაქეზე ან ფულადი გზავნილის მიმღებ რეზიდენტ პირზე.
არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საბანკო პროდუქტების რეგისტრაციის განაცხადის განხილვის საკომისიო შეადგენს 50 ლარს. საკომისიო ვრცელდება ნებისმიერ არარეზიდენტ ფიზიკურ პირზე, რომელიც სს „თიბისი ბანკში" არ ფლობს ერთ აქტიურ ანგარიშს მაინც. კლიენტის მიერ გადახდილი საკომისიო არ ექვემდებარება უკან დაბრუნებას, მიუხედავად ბანკის გადაწყვეტილებისა.

 

ნაკრები სტუდენტი და მოსწავლე

 

სტუდენტური ნაკრები

მოსწავლის ნაკრები  

ყოველთვიური საკომისიო

0 ლარი

0 ლარი

საკომისიო წლიური

0 ლარი

0 ლარი

ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

უფასო3

დიჯიპას აპლიკაცია

-

-

თანხის განაღდება

2,000 ლარი1

10, 20 და 50 ლარი (ლიმიტი ცალცალკე მოქმედებს ხარჯვასა და განაღდებაზე)2

თანხის განაღდება ATM თიბისი

0%

0%

ბარათიდან განაღდება ბაზის, ხალიკ, ზირაათ და კრედო ბანკის ბანკომატებში

0.2%, მინ. 0.2 GEL

0%

ბარათიდან განაღდება ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში

0.7%, მინ. 0.3 GEL

0.7%, მინ. 0.3 GEL

ბარათიდან განაღდება სხვა ბანკომატებში

2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL*

თანხის განაღდება ბანკი

3000 ლარამდე - 2% (მინ. 2 ლარი)

სხვა ბანკის სერვის ცენტრში ტერმინალზე ბარათიდან განაღდება 2%, მინ. 3 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი სტერლინგი ან 6 ლარი (ლარის ანგარიშიდან)

SMS სერვისი

უფასო

უფასო

კომუნალური გადახდები

-

-

ბარათის დაზღვევა

-

-

ბარათის აღდგენა

უფასო

უფასო

სტოპ სიაში შეყვანა (ადგილობრივი)

უფასო

უფასო

სტოპ სიაში შეყვანა (საერთაშორისო)

50 USD ყოველ რეგიონზე, კვირაში ერთხელ

50 USD ყოველ რეგიონზე, კვირაში ერთხელ

1 - დღიური განაღდების ლიმიტი ATM-დან

2- აღნიშნული ლიმიტები ვრცელდება მშობლის სურვილის დაფიქსირების და არჩევის შემთხვევაში. თუ არ  აქვს კლიენტს ყოველდღიური ლიმიტების დაწესების სურვილი, ბარათზე/სტიკერზე გავრცელდება  სტანდარტული ხარჯვის 500 ლარიანი (ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში) და განაღდების 500 ლარიანი (ეკვივალეტი სხვა ვალუტაში) ლიმიტები. სტანდარტული ხარჯვის და განაღდების 500 ლარიანი (ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) ლიმიტები ძალაშია 01.09.2020-დან.

3 - კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობის შემთხვევაში:

 • 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნებს - ინტერნეტ ბანკი ხედვის ფუნქციით
 • 14 წელზე ზემოთ - სრული წვდომით
 • ბარათი გაიცემა 7-დან 18 წლამდე სკოლის მოსწავლეებზე კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით;

საკრედიტო ბარათები

  სტანდარტი კლასიკი გოლდი პლატინუმი
ერთგული ბარათი
წლიური მომსახურების საკომისიო 5 ლარი 10 ლარი 80 ლარი 120 ლარი
დამატებითი ბარათის წლიური მომსახურება 5 ლარი 10 ლარი 40 ლარი 60 ლარი
ბარათის განახლება (დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში) 5 ლარი 10 ლარი პირველი წელი 40 ლარი, შემდეგ 80 ლარი პირველი წელი 60 ლარი, შემდეგ 120 ლარი

სრული ტარიფების და პროცენტების სანახავად, გთხოვთ, იხილოთ ბმულზე:

პარტნიორი ბანკები

ბანკის დასახელება

მისამართი

ხალიკ ბანკი საქართველო

თბილისი,  შარტავას ქ. 40, საფოსტო კოდი: 0160

ბაზის ბანკი

თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. 1, საფოსტო კოდი: 0103

კრედო ბანკი

თბილისი, რ. თაბუკაშვილის ქ.N27, საფოსტო კოდი: 0108

ზირაათ ბანკი

თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, სანაპიროს ქ. (მარჯვენა) 6 , 0105

თანხის განაღდება და შეტანა

 

ტარიფი ფილიალში

ტარიფი ინტერნეტბანკში

ვალუტა

 

 

ჩარიცხული / ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა ჩემი სეიფიდან - ლარი

0.002

-

ჩარიცხული / ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა ჩემი სეიფიდან - უცხოური ვალუტა

0.0025

-

ჩემი სეიფის გახსნის საკომისიო

10 ლარი

უფასო

თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან - ლარი

3000 ლარამდე - 2% (მინ. 2 ლარი)

-

თანხის განაღდება მიმდინარე ანგარიშიდან - უცხოური ვალუტა

0.006

-

თანხის შეტანა ანაბრებზე ან ანგარიშზე,

TBC Pay-ს ტერმინალებით (ფილიალში)

უფასო

-

თანხის შეტანა ანაბრებზე (გარე TBC Pay ტერმინალებით)

უფასო

-

სესხის დაფარვა TBC Pay ტერმინალებით (ფილიალში)

უფასო

-

სესხის დაფარვა (გარე TBC Pay ტერმინალებით)

უფასო

-

სესხის თანხის განაღდება

0.006

-

*"1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადის შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს №8 დადგენილების მიხედვით, 1 და 2 თეთრის ნომინალის მონეტების მიმოქცევის ვადა 2020 წლის ბოლოს ამოიწურა, 2021 წლის ბოლომდე კი კომერციული ბანკები განახორციელებენ 1 და 2 თეთრიანი მონეტების გადაცვლას. ნაღდი ოპერაციების შესრულებისას ტრანზაქციის თანხა მონეტებით უნდა შეადგენდეს 5-ის ჯერად რიცხვს. 
დეტალური ინფორმაცია აღნიშნულ რეგულაციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3501 / https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=714 

 

ევროს გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ფილიალიდან და შემდეგი ბანკომატებიდან:

 • თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #7;
 • თბილისი, გრ.აბაშიძის ქ. #2;
 • თბილისი, პუშკინის ქ. #6;
 • თბილისი, ყაზბეგის გამზ. #24;
 • თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #49;
 • თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. #138;
 • თბილისი, მუხიანის რაიონი, ნაკვეთი 1/6 (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • თბილისი, გურამიშვილის გამზირი №23ა (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • თბილისი, ცოტნე დადიანის გამზირი №123/125. (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • თბილისი. ჯავახეთის ქ. მეტრო "ვარკეთილის" მიმდებარე ტერიტორია;
 • თბილისი. დიღმის მასივი, კვარტალი 1, კორპუსი 1ა (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • თბილისი, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი
 • თბილისი, სულხან ცინცაძის N 12
 • ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. #58;
 • ქუთაისი, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი;
 • ქუთაისი, გრიშაშვილის ქ. #26 (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • ქუთაისი, ფალიაშვილის ქ. #35 (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • ქუთაისი, დავით აღმაშენებლის მოედანი 2 (თიბისი ბანკის ფილიალი);
 • ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #37;
 • ბათუმი, ზურაბ გორგილაძის 57/59
 • გორი, ქუთაისის ქ. #23;
 • გორი, სტალინის ქ. #13;
 • კასპი, სააკაძის ქ. 32.
 • ზუგდიდი, თაბუკაშვილის ქ. #3;
 • ზესტაფონი, აღმაშენებლის ქ. #85;
 • ფოთი, რუსთაველის რკალი #5.
 • თელავი, სეხნიაშვილის ქ.# 10.
 • ოზურგეთი, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. (თიბისი ბანკის ფილიალი)
 • რუსთავი, შარტავას ქ. 4

 

25.11.2022-დან, თიბისის ფილიალებსა და სერვის ცენტრებში, მოლარესთან, მომსახურების მენეჯერთან ან მრჩეველთან  ფიზიკური პირის საბარათე ანგარიშიდან 3000 ლარის ფარგლებში თანხის გატანისას, საკომისიო იქნება 2%, მინიმუმ - 2 ლარი.

აღნიშნული მომსახურების ბარათის შესაბამისი პირობით მისაღებად, შეგიძლიათ, თანხა გაიტანოთ თიბისის ბანკომატებიდან.

 

50$ კუპიურების გატანა შესაძლებელია  შემდეგი ბანკომატებიდან

 • თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. 7
 • თბილისი, კოსტავას ქ.68

 

თანხის ციფრული განაღდება

პროდუქტი

სადებეტო ბარათი

საკრედიტო ბარათი

Apple Pay

TBC Wallet

Garmin Pay

0.2%, მინ. 0.2 GEL/USD/EUR/GBP

3.9%, მინ 5.5 GEL

QR

მოქმედებს არჩეული ბარათის ტარიფები

 

*თანხის ციფრული განაღდება ოთხივე პროდუქტით შესაძლებელია მხოლოდ თიბისის ბანკომატებში

** ევროს გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ფილიალიდან და შემდეგი ბანკომატებიდან:

თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #7;
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #13;
თბილისი, გრ.აბაშიძის ქ. #2;
თბილისი, პუშკინის ქ. #6;
თბილისი, ყაზბეგის გამზ. #24;
თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. #138;
ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. #58;
ქუთაისი, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი
ქუთაისი, გრიშაშვილის; ქ.  #26;
ქუთაისი, ფალიაშვილის ქ. #35;
ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #37;
გორი, სტალინის ქ. #13;
ზუგდიდი, თაბუკაშვილის ქ. #3;
ფოთი, რუსთაველის რკალი #5.

გადარიცხვები და ვალუტის კონვერტაცია

 

სატაფირო ნაკრების გარეშე

გადარიცხვა თიბისი ბანკის ფილიალებში და საკუთარ ანგარიშებს შორის (ნებისმიერი ვალუტა)

უფასო

სხვა ბანკებში - GEL

0.07% მინ. 0.9 GEL

სხვა ბანკებში - USD

0.2% მინ. 15 USD მაქს. 150 USD1

სხვა ბანკებში - სხვა ვალუტა

0.2% მინ. 15 EUR მაქს. 150 EUR1

გადარიცხვა ანგარიშის არმქონე პირისათვის

GEL - 0,1% მინ.0,90 GEL სხვა ვალუტაში - 0,2% მინ. 15 USD/EUR მაქს. 150 USD/EUR

გადარიცხვის ლიმიტი სატელეფონო კოდით (ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკში)

ერთჯერდად - 1,500 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში) / თვეში - 1,500 ლარი (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)

გადარიცხვის ლიმიტი დიჯიპასით (ინტერნეტ, მობაილ და iPad ბანკში)

ულიმიტო

კომუნალური და სხვა გადარიცხვა ფილიალიდან

2 GEL

კომუნალური და სხვა გადახდები TBC Pay ტერმინალებით

0.5 GEL

კომუნალური გადასახადების გადახდა ციფრული ბანკით

0.5 GEL

მობილურის ბალანსის შევსება ციფრული ბანკით უფასო
მობილური პაკეტის შეძენა ციფრული ბანკით ჯეოსელი, ბილაინი - უფასო;
მაგთი - პაკეტის ღირებულების 4% (გამონაკლისი: კოქტეილი 30 -  0.5 ლარი);

1 -დამატებითი 20 USD/30 EUR საკომისიოს გადახდის შემთხვევაში მიმღები მიიღებ სრულ თანხას. სხვა შემთხვევაში, მიმღებს გადაერიცხება შუამავალი ბანკის საკომისიოთი ნაკლები თანხა.

ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის  დამრგვალების მეთოდი

 

„ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების პროცესში თანხის  დამრგვალების მეთოდისა და მისი  გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული  ბანკის საბჭოს 2018 წლის 5 ოქტომბრის #7 დადგენილების საფუძველზე, 2019 წლის 1 იანვრიდან,  ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებულ ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებზე ვრცელდება დამრგვალების მეთოდი, ანუ  გადასახდელი  თანხის დამრგვალება მოხდება მეტობით ან ნაკლებობით უახლოეს 5-ის ჯერად რიცხვამდე.

დამრგვალების მეთოდის შესახებ დეტალურად ინფორმაცია და მაგალითები, გთხოვთ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=714

 

გადარიცხვების რეკვიზიტები და შესრულების საათები

სალარე საგადახდო დავალება

 • სალარე საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:
 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი(IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით.
 • ბანკის შიდა სალარე საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:
 • სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;
 • შაბათ დღე - 14:00 საათამდე.

 

ბანკი გარე სალარე საგადახდო დავალებას შესასრულებლად გადასცემს შესაბამის მიმღებ ბანკს მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სალარე საგადახდო დავალების შესრულება  განხორციელდება:

 • სამუშაო დღე - 17:30 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში  მიღებული სალარე (შიდა და გარე) საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.

სავალუტო საგადახდო დავალება

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელი რეკვიზიტები:

 • მიმღები ბანკის კოდი;
 • მიმღების ანგარიშის ნომერი (IBAN);
 • მიმღების დასახელება;
 • გადარიცხვის კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი/ინვოისი(თანხა ≥ 100 000 GEL/ექვ. ერ. კ. ვალუტაში).

სავალუტო საგადახდო დავალების მიღებას ბანკი განახორციელებს შესაბამისი ფილიალის სამუშაო საათების მიხედვით.

ბანკის შიდა სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულება მოხდება მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

 • სამუშაო დღე - 20:00 საათამდე;
 • შაბათ დღე - 14:00 საათამდე.

 

ბანკი გარე სავალუტო საგადახდო დავალებას შესასრულებლად გადასცემს შესაბამის მიმღებ ბანკს მიმდინარე დღის თარიღით, თუ სავალუტო საგადახდო დავალება შესასრულებლად წარდგენილია:

 • სამუშაო დღე - 19:00 საათამდე.

შენიშვნა: მითითებული საათების შემდეგ, ასევე არასამუშაო დღეებში მორიგე და 24/7 სერვის ცენტრებში მიღებული სავალუტო (შიდა და გარე) საგადახდო დავალებების შესრულება მოხდება მომდევნო სამუშაო დღის თარიღით.

გადარიცხვაში შესწორების შეტანა/მოკვლევა

 

USD ან RUR

55 USD

სხვა ვალუტა

55 EUR

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო ოპერაციებთან დაკავშირებით 

ფულადი გზავნილები

სისტემა ტარიფი ვალუტა
Western Union 0.5%-დან GEL, USD, EUR
Ria 0.8%-დან GEL, USD, EUR
Moneygram 1%-დან მინ. 2 USD, EUR USD, EUR
Zalataya Korona 0.5%-დან USD, EUR, RUB
Unistream 0.6%-დან GEL, USD, EUR, RUB, GBP
Contact 1%-დან USD, EUR, RUB
Intelexpress 0.6%-დან GEL, USD, EUR, GBP
Ricogram 0.9%-დან GEL, USD, EUR
Mardi მინ. 5 ერთ-დან

GEL, USD, EUR

 

დეტალური ტარიფების სანახავად, გთხოვთ, იხილოთ ბმულები :

დისტანციური მომსახურება

  სატარიფო პაკეტის გარეშე კონცეპტი - პრემიუმ ნაკრები კონცეპტი - ციფრული ნაკრები
ინერნეტბანკი, მობაილ ბანკი, iPad ბანკი უფასო
დიჯიპასი 20 GEL
TBC Digipass აპლიკაცია 10 GEL უფასო
ტელეფონბანკი უფასო
ავტომატური დავალებები უფასო
SMS მომახურება 1 GEL, თვეში უფასო

სხვა მომსახურება

  სატარიფო პაკეტის გარეშე სტიმული უნივერსალი
ინდივიდუალური სეიფი 0.5-3.5 GEL დღეში
დაზიანებული უცხოური ვალუტის მიღება 10%
აშშ დოლარის და ევროს მონეტის მიღება  50%
თურქული ლირას, აზერბაიჯანული მანათის, ავსტრალიური დოლარის, ისრაელის შეკელის, დანიური კრონის, პოლონური ზლოტის, შვედური კრონისა და იაპონური იენის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე  3%
რუსული რუბლის ბანკნოტების შეტანა ანგარიშზე 10%
ბანკნოტების შემოწმება 0.1% min. 10 GEL
ცნობის გაცემა ნებისმიერ საბანკო ანგარიშზე არსებული ნაშთის შესახებ აქტიური ანგარიში 10 GEL
დახურული ანგარიში 30 GEL
ცნობის გაცემა ბანკის წინაშე დავალიანების არსებობის/არ არსებობის შესახებ აქტიური ანგარიში 10 GEL
დახურული ანგარიში 10 GEL
კლიენტის ანგარიშიდან არასწორი დანიშნულებით გადარიცხული თანხის საბუთი აქტიური ანგარიში 5 GEL
დახურული ანგარიში 10 GEL
ანგარიშის არმქონე კლიენტის არასწორი დანიშნულებით შეტანილი/გადარიცხული თანხის საბუთი 10 GEL
ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან (2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე)* აქტიური ანგარიში უფასო
დახურული ანგარიში უფასო
დეპოზიტის / სესხის ამონაწერის მიღება  მოქმედი ხელშეკრულება უფასო
ხელშეკრულების დახურვის/შეწყვეტის თარიღიდან გასულია 2 წელზე ნაკლები უფასო
ხელშეკრულების დახურვის/შეწყვეტის თარიღიდან გასულია 2 წელზე მეტი 30 GEL
ინგლისური ამონაწერის მიღება (2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე - ინდ. თარგმანი) აქტიური ანგარიში 20 GEL
დახურული ანგარიში 30 GEL
ამონაწერის მიღება საბანკო პროგრამიდან (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე) აქტიური ანგარიში 20 GEL
დახურული ანგარიში 30 GEL
ინგლისური ამონაწერის მიღება (2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე - ინდ. თარგმანი) აქტიური ანგარიში 30 GEL
დახურული ანგარიში 40 GEL
საბუთი 1 თვემდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე აქტიური ანგარიში უფასო
დახურული ანგარიში 10 GEL
საბუთი 1 თვიდან 2 წლამდე ხანდაზმულობის ოპერაციებზე აქტიური ანგარიში 5 GEL
დახურული ანგარიში 20 GEL
საბუთი ორ წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე აქტიური ანგარიში 20 GEL
დახურული ანგარიში 30 GEL
საბუთის გაცემა სატრანზიტო ანგარიშიდან - 2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 10 GEL
საბუთის გაცემა სატრანზიტო ანგარიშიდან - 2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე 30 GEL
ნებისმიერი საბუთის დედანის გამოთხოვა არქივიდან** 40 GEL


*დახურული ანგარიშებისთვის 2 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა განისაზღვრება ანგარიშის დახურვის თარიღამდე 2 წლის პერიოდით;
**გარდა სასესხო და სადეპოზიტო ხელშეკრულებისა
***2018 წლის 1 მარტიდან, ყოფილ ბანკი რესპუბლიკას ფილიალებში კომუნალურ გადახდებზე საკომისიო დაწესდება 2 ლარი.

სავალოტო ოპერაციებთან დაკავშირებით

გაცნობებთ რომ, ბანკის შიდა პოლიტიკით აკრძალულია სანქცირებულ ქვეყნებთან, მათ შორის ირანთან პირდაპირ/ირიბად დაკავშირებული ტრანზაქციების შესრულება. რაც ასევე გულისხმობს ამავე ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ტვირთების ტრანსპორტირებას, ან იმგვარ სავაჭრო ოპერაციებთან დაკავშირებულ ანგარიშსწორებას, სადაც კონტრაგენტი, საქონლის წარმოშობის ან ტრანსპორტირების ქვეყანა არის ირანი ან დაკავშირებულია ირანთან.

გთხოვთ, ტრანსპორტირების მარშრუტად შეარჩიეთ არასანქცირებული ქვეყნები  და თან იქონიეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია, რათა თქვენი სავალუტო ოპერაციები წარმატებულად შესრულდეს და არ მოგვიწიოს მათი უარყოფა.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადარიცხვა შეიძლება შეყოვნდეს საკითხის გარკვევამდე ან დაიბლოკოს სანქციების მოხსნამდე შუამავალი ბანკების მიერ.

 

დამატებით, ბანკი იტოვებს უფლებას, მიუხედავად ტრანზაქციის დანიშნულებისა ნებისმიერ თანხაზე, სავალუტო  ოპერაციის შესასრულებლად სავალდებულოდ  მოითხოვოს  შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • ინვოისი/ხელშეკრულება, სადაც აღნიშნული იქნება ტვირთის ტრანსპორტირების მარშრუტი;
 • საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატი;
 • საქონლის ტრანსპორტირების დოკუმენტი.

 

თუ რომელიმე ზემოაღნიშნული დოკუმენტი არ შეიცავს ტრანსპორტირების მარშრუტის შესახებ ინფორმაციას, უნდა წარმოადგინოთ „ტვირთის მიწოდების პირობები"-ს დოკუმენტი, რომელიც წინასწარ არის შეთანხმებული ტვირთის შეძენის დროს.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა სავალდებულოა, ნებისმიერი სავალუტო  გადარიცხვის შემთხვევაში, სადაც მიმღები ბანკის  ქვეყანა არის ჩინეთი - CHINA – CN, სინგაპური - Singapore – SG, ინდოეთი - INDIA – IN, ჰონგ კონგი - HONG KONG – HK, რაბთა გაერთიანებული საამიროები - AE - United Arab Emirates, ერაყი - IQ – Iraq, თურქეთი - TR – Turkey, პაკისტანი - PK – Pakistan. (ქვეყნების ჩამონათვალი შესაძლებელია შეიცვალოს)

 

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე.