აქ.ახლა. თიბისი მომხმარებლებს გაძლევთ შესაძლებლობას ისარგებლოთ სესხით, იმ შეთხვევაშიც, თუ სახელფასო ჩარიცხვები არ გიფიქსირდებათ.

 
გზავნილით უზრუნველყოფილი სესხის აღება შესაძლებელია თუ ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში, ფულადი გზავნილით გიფიქსირდებათ  მინიმუმ ხუთი ჩარიცხვა
 
სესხის მიზნობრიობა:
იპოთეკური სესხი - 240 თვე
 • უძრავი ქონების შეძენა
 • საცხოვრებელი სახლის / აგარაკის მშენებლობა
 • სარემონტო ხარჯების ფინანსირება
 • სხვა ბანკების მიერ ზემოთ აღნიშნული მიზნობრიობით გაცემული სესხების რეფინანსირება
 
სამომხმარებლო სესხი -  120 თვე (უძრავი ქონების უზრუნველყოფით)
 • პირადი ხარჯების ფინანსირება

 

სამომხმარებლო სესხი tbccredit.ge (უზრუნველყოფის გარეშე)

 • ნებისმიერი ტიპის პირადი ხარჯების ფინანსირება

 

სამომხმარებლო სესხის tbccredit.ge  პირობები:

 • სესხის მინიმალური თანხა -  100 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური თანხა -  15 000 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური ვადა - 48 თვე
 • საპროცენტო განაკვეთი - 15.5%-დან
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 18.5%-დან
 • სიცოცხლის დაზღვევა  - სესხის ძირის 0.72%
 • სესხის მოთხოვნის და დამტკიცების დრო  - 2 წუთი
 • სესხის მოთხოვნის და გაცემის არხი:  www.tbccredit.ge
 
ავტომანქანის განვადება - 120 თვე (უძრავი ქონების უზრუნველყოფით)
 • ავტომანქანის შეძენა
სწრაფი სამომხმარებლო სესხი - 48 თვე
 • პირადი ხარჯების ფინანსირება
 
სწრაფი სამომხმარებლო სესხის პირობები:
 • სესხის მინიმალური თანხა - 500 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური თანხა -  60 000 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური ვადა - 48 თვე
 • საპროცენტო განაკვეთი - 15.5%-დან
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 18.5%-დან

იპოთეკური სესხის პირობები:

 • სესხის მინიმალური თანხა - 2,000 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური თანხა -  200,000 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური ვადა - 240 თვე
 • საპროცენტო განაკვეთი - 10.5%-დან
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 11.5%-დან
 
 
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდი : *2727