თიბისი ზრუნავს საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების გამარტივებაზე და მათ სთავაზობს საჭიროებებზე მორგებულ სესხის პირობებს.

ახალი ინიციატივის ფარგლებში, მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ, ყოველდღიური თუ გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარად, დაიმტკიცონ სესხი ვებგვერდზე.

 

 

სესხზე განაცხადის შევსება შეუძლია თიბისის მომხმარებელს, რომელსაც ბოლო 6 თვის განმავლობაში საქართველოში გამოგზავნილი აქვს მინიმუმ 5 გზავნილი.

სესხის ლიმიტი კი განისაზღვრება 100-დან 3,000 ლარამდე.