• ნაკრები მოსწავლეებისთვის 
 • სრულიად უფასო
 • მრავალფეროვანი  შეთავაზებები
Product img

შეთავაზებები


ზოგადი აღწერა

მოსწავლის ნაკრები მოიცავს საბანკო პროდუქტებსა და სერვისებს, რომელიც მოსწავლეს და მის მშობლებს გაუმარტივებს ყოველდღიურობას. მოსწავლის ნაკრები განკუთვნილია 6-დან 18 წლამდე ასაკის ფიზიკური პირებისთვის.

 

მშობელს და/ან კანონიერ წარმომადგენელს შეუძლია ინდივიდუალურად დაუწესოს მოსწავლეს ბარათით განაღდების და ხარჯვის შემდეგი ლიმიტები*:

 • დღიური 10 ლარი
 • დღიური 20 ლარი
 • დღიური 50 ლარი 

 

დამატებითი უსაფრთხოებისთვისმ შესაძლებელია მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ მოსწავლის ანგარიშების მონიტორინგი ინტერნეტ ბანკის და სმს სერვისის საშუალებით.

მშობელს  შვილის საბარათე ანგარიშზე/ანგარიშებზე საკუთარი ინტერნეტ ბანკიდან შეუძლია შემდეგი მოქმედებების განხორციელება: 

 • თანხის დამატებას მოსწავლის საბარათე ანგარიშზე 
 • პინ კოდის ცვლილება
 • ბარათის დაბლოკვა

 

მოსწავლის ბარათით განხორციელებულ ტრანზაქციებზე მშობელს შეუძლია მიიღოს სმს შეტყობინება; 

 

*ჩამოთვლილთაგან რომელიმე ლიმიტის არჩევის შემთხვევაში, მომხმარებელს ექნება ორივე ოპერაციაზე ცალ-ცალკე ლიმიტი. მაგ.: თუ აირჩია დღიური 10 ლარი, ეს ნიშნავს, რომ დღის განმავლობაში მოსწავლე შეძლებს 10 ლარი დახარჯოს სავაჭრო ობიექტებში, ხოლო 10 ლარი გაანაღდოს ბანკომატიდან. ანუ, ჯამში დღიურად გახარჯოს 20 ლარი. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელს არ სურს ჩამოთვლილი ლიმიტებიდან რომელიმეს არჩევა, ბარათზე გავრცელდება სტანდარტული, პროდუქტის შესაბამისი განაღდების და ხარჯვის ლიმიტები.

ნაკრებების რეგისტრაცია დასაშვებია არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე თუ წარმოდგენილი იქნება ქართულ სასწავლებელში სწავლის დამდასტურებელი დოკუმენტი.

ნაკრების უპირატესობები

 • მოსწავლის ნაკრები და მასში შემავალი ძირითადი პროდუქტები მომხმარებლისთვის უფასოა
 • ნაკრებში შემავალი მოსწავლის ბარათი არის მასტერქარდის და ვიზას ტიპის სადებეტო ბარათი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება საქართველოში და საზღვარგარეთ: ბანკომატებში;პოს-ტერმინალზე
 • ონლაინ შესყიდვებისთვის. მოსწავლის ბარათზე შესაძლებელია დღიური განაღდების ლიმიტების დაწესება
 • მეტი უსაფრთხოებისთვის, მშობელს შეუძლია დაინახოს შვილის ანგარიშები საკუთარ ინტერნეტ ბანკში და ასევე მიიღოს ინფორმაცია განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ
 • ნაკრების მფლობელებს მუდმივად აქვთ მრავალფეროვანი და რელევანტური შეთავაზებებით სავაჭრო, საგანმანათლებლო თუ გასართობ ობიექტებში, რომლის შესახებ ინფორმაციაც განთავსებულია ვებ გვერდზე: WWW.TBCYOUTH.GE
 • მიმდინარე კამპანიების შესახებ ბარათის მფლობელებს და მშობლებს ეცნობებათ ბანკის სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხიდან: სოციალური ქსელები, სმს შეტყობინებები, ბანკის ვებ გვერდი.


შენიშვნა: ბარათის გამოყენება შეზღუდულია ონლაინ ტოტალიზატორებსა და კაზინოებში.

პირობები და ტარიფები

ნაკრებში  შემავალი ძირითადი პროდუქტები:

 • მოსწავლის ბარათი განსაკუთრებული დიზაინით
 • ინტერნეტ და მობაილბანკი
 • სმს სერვისი
პროდუქტი/ სერვისი მოსწავლის ნაკრები სტანდარტული პირობები/ტარიფები
ყოველთვიური/ ყოველწლიური მომსახურება- 0 ლარი
VISA PUPIL CARD
MC PUPIL CARD
2 ბარათი-უფასო სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია მხოლოდ 1 ბარათით სარგებლობა
თანხის განაღდება ATM თიბისი  0% 0%
თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში 0.2% 0,2 %
Wallet-ით განაღდება 0.2% მინ. 0.2 ლარი 0.2% მინ. 0.2 ლარი
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატიდან 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL  2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL 
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -24 საათი 1000 ლარი 1000 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -168 საათი 7000 ლარი 7000 ლარი
შესყიდვის ლიმიტი - 24 საათი 1000 ლარი 1000 ლარი
შესყიდვის ლიმიტი -168 საათი 7000 ლარი 7000 ლარი
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -ადგილობრივი უფასო უფასო
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -საერთაშორისო 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ
თანხის განაღდების ლიმიტი 10 ლარი/20 ლარი/ 50 ლარი (ლიმიტები ცალ-ცალკე ვრცელდება შესყიდვა/განაღდებაზე) 10 ლარი/20 ლარი/ 50 ლარი (ლიმიტები ცალ-ცალკე ვრცელდება შესყიდვა/განაღდებაზე)
ბარათის აღგდგენა უფასო უფასო
ბარათის აზარტული თამაშების მიზნით გამოყენების ფუნქცია შეზღუდულია შეზღუდულია
თანხის გატანა ნაკრებში შემავალი საბარათე ანგარიშიდან „თიბისი ბანკის" ფილიალებში <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL
<=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP
 >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %  >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %
ინტერნეტ/მობაილ ბანკი უფასო უფასო
სმს სერვისი უფასო 1 ლარი ყოველთვიურად

მომხმარებლისთვის ცნობილია, რომ უფლება აქვს უარი თქვას წინამდებარე განაცხადის საფუძველზე მიღებულ პროდუქტზე/მომსახურებაზე (ხელშეკრულებაზე). უარის თქმის უფლების გამოყენების წესები/პირობები დეტალურად არის განსაზღვრული ბანკის ვებგვერდზე განთავსებული საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულებით.

როგორ შევუკვეთოთ?

შეუკვეთე ონლაინ

შეუკვეთეთ ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკე 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე, 
ან დაგვიტოვე შენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

ეწვიეთ ჩვენს ფილიალს

შეუკვეთეთ უახლოეს ფილიალში

აიღე ონლაინ
დამირეკეთ
მოძებნეთ ფილიალი
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()