• ნაკრები მოსწავლეებისთვის 
 • სრულიად უფასო
 • მრავალფეროვანი  შეთავაზებები
Product img

შეთავაზებები


ზოგადი აღწერა

სპეციალურად  მოსწავლეებისთვის შეიქმნა მოსწავლის ნაკრები, რომელიც აერთიანებს ისეთ საბანკო პროდუქტებს და მომსახურებას, რომელიც მოსწავლეს და მის მშობლებს გაუმარტივებს  ყოველდღიურობას.მოსწალის ნაკრები განკუთვნილია 7-დან 18 წლამდე ასაკის ფიზიკური პირებისთვის. 
 
მშობელს და/ან კანონიერ წარმომადგენელს ბარათზე შეუძლია ინდივიდუალურად დაუწესოს ბავშვს განაღდების და ხარჯვის შემდეგი ლიმიტები*:
 • დღიური 10 ლარი
 • დღიური 20 ლარი
 • დღიური 50 ლარი 
 
დამატებითი უსაფრთხოებისთვის შესაძლებელია  მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ შვილის ანგარიშების მონიტორინგი ინტერნეტ ბანკის და სმს სერვისის საშუალებით:
თუ ბავშვი დარეგისტრირებულია ინტერნეტ ბანკზე, მაშინ მშობელს საკუთარ ინტერნეტ ბანკში ავტომატურად გამოუჩნდება შვილის საბარათე ანგარიშ(ებ)ი, საიდაინაც შესძლებს:
 • თანხის დამატებას ბავშვის საბარათე ანგარიშზე, 
 • პინ კოდის ცვლილებას
 • ბარათის დაბლოკვას;
 
მოსწავლის ბარათით შესრულებულ/განხორციელებულ ტრანზაქციებზე მშობელს შეუძლია მიიღოს სმს შეტყობინება; 
 
* ჩამოთვლილთაგან რომელიმე ლიმიტის არჩევის შემთხვევაში კლიენტს ექნება ორივე ოპერაციაზე ცალ-ცალკე ლიმიტი. მაგ.: თუ აირჩია დღიური 10  ლარი, ეს ნიშნავს, რომ დღის განმავლობაში ბავშვი შეძლებს 10  ლარი დახარჯოს სავაჭრო ობიექტებში, ხოლო 10  ლარი გაანაღდოს ბანკომატიდან ანუ ჯამში  20  ლარი. იმ შემთხვევაში თუ მშობელს არ სურს ჩამოთვლილი ლიმიტებიდან რომელიმეს არჩევა, ბარათზე გავრცელდება სტანდარტული, პროდუქტის შესაბამისი განაღდების და ხარჯვის ლიმიტები.

ნაკრების უპირატესობები

 • მოსწავლის ნაკრები და მასში შემავალი ძირითადი პროდუქტები კლიენტებისთვის უფასოა. 
 • ნაკრებში შემავალი მოსწავლის #1ბარათი არის მასტერქარდის ტიპის სადებეტო ბარათი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება საქართველოში და საზღვარგარეთ: ბანკომატებში;პოს-ტერმინალზე; ონლაინ შესყიდვებისთვის.
 • მოსწავლის#1ბარათზე შესაძლებელია დღიური განაღდების ლიმიტების დაწესება; 
 • მეტი უსაფრთხოებისთვის მშობელს შეუძლია დაინახოს შვილის ანგარიშები საკუთარ ინტერნეტ ბანკში და ასევე მიიღოს ინფორმაცია განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ. 
 • ნაკრების მფლობელი კლიენტები მუდმივად ისარგებლებენ ყველაზე მრავალფეროვანი და რელევანტური შეთავაზებებით სავაჭრო, საგანმანათლებლო თუ გასართობ ობიექტებში, რომლის შესახებ ინფორმაციაც განთავსებულია ვებ გვერდზე: www.TBCyouth.ge
 • მიმდინარე კამპანიების შესახებ ბარათის მფლობელებს და მშობლებს ეცნობებათ ბანკის საკომუნიკაციო სხვადასხვა არხიდან: სოციალური გვერდები, სმს შეტყობინებები, ბანკის ონლაინ ვებ გვერდი.
 
შენიშვნა: ბარათის გამოყენება შეზღუდულია ონლაინ ტოტალიზატორებსა და კაზინოებში.

პირობები და ტარიფები

ნაკრებში  შემავალი ძირითადი პროდუქტები:
 • მოსწავლის  #1 ბარათი განსაკუთრებული დიზაინით 
 • ინტერნეტ ბანკი 
 • სმს სერვისი   
ყოველთვიური საკომისიო 0 ლარი
საკომისიო წლიური 0 ლარი
ინტერნეტ/მობაილ ბანკი უფასო
დიჯიპას აპლიკაცია -
თანხის განაღდება 10 GEL, 20 GEL 50 GEL (the limits will apply to spending and cash withdrawal separately)*
თანხის განაღდება ATM თიბისი 0%
ბარათიდან განაღდება ვითიბი, ბაზის, ხალიკ, ზირაათ და კრედო ბანკის ბანკომატებში 0%
ბარათიდან განაღდება ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში 0.7%, მინ. 0.3 GEL
ბარათიდან განაღდება სხვა ბანკომატებში 2%, მინ. 3 USD ან 6 GEL*
თანხის განაღდება ბანკი 0.60%
სხვა ბანკის სერვის ცენტრში ტერმინალზე ბარათიდან განაღდება 2%, მინ. 3 აშშ დოლარი/ევრო ან 6 ლარი (ლარის ანგარიშიდან)
SMS სერვისი უფასო
კომუნალური გადახდები -
ბარათის დაზღვევა -
ბარათის აღდგენა უფასო
სტოპ სიაში შეყვანა (ადგილობრივი) უფასო
სტოპ სიაში შეყვანა (საერთაშორისო) 50 USD ყოველ რეგიონზე, კვირაში ერთხელ
რომპეტროლი ქეშ ბექი 2%
როგორ შევუკვეთოთ?

შეუკვეთე ონლაინ

შეუკვეთეთ ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

დაგვირეკეთ (+995 32) 227 27 27

დაგვირეკე 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე, 
ან დაგვიტოვე შენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით. 

ეწვიეთ ჩვენს ფილიალს

შეუკვეთეთ უახლოეს ფილიალში

აიღე ონლაინ
დამირეკეთ
მოძებნეთ ფილიალი
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()