• ნაკრები მოსწავლეებისთვის 
 • სრულიად უფასო
 • მრავალფეროვანი  შეთავაზებები
Product img

შეთავაზებები


ზოგადი აღწერა

მოსწავლის ნაკრები არის საბანკო პროდუქტებისა და სერვისების ერთობლიობა, რომელიც მოსწავლეს და მის მშობლებს უმარტივებს და უმრავალფეროვნებს ყოველდღიურობას. მოსწალის ნაკრები განკუთვნილია 6-დან 18 წლამდე ასაკის ფიზიკური პირებისთვის.
 
მშობელს და/ან კანონიერ წარმომადგენელს ბარათზე შეუძლია ინდივიდუალურად დაუწესოს ბავშვს განაღდების და ხარჯვის შემდეგი ლიმიტები*:
 • დღიური 10 ლარი
 • დღიური 20 ლარი
 • დღიური 50 ლარი 
 
დამატებითი უსაფრთხოებისთვის შესაძლებელია  მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ შვილის ანგარიშების მონიტორინგი ინტერნეტ ბანკის და სმს სერვისის საშუალებით.
მშობელს  შვილის საბარათე ანგარიშზე/ანგარიშებზე საკუთარი ინტერნეტ ბანკიდან შეუძლია შემდეგი მოქმედებების განხორციელება: 
 • თანხის დამატებას ბავშვის საბარათე ანგარიშზე, 
 • პინ კოდის ცვლილებას
 • ბარათის დაბლოკვას;
 
მოსწავლის ბარათით შესრულებულ/განხორციელებულ ტრანზაქციებზე მშობელს შეუძლია მიიღოს სმს შეტყობინება; 
 
* ჩამოთვლილთაგან რომელიმე ლიმიტის არჩევის შემთხვევაში კლიენტს ექნება ორივე ოპერაციაზე ცალ-ცალკე ლიმიტი. მაგ.: თუ აირჩია დღიური 10  ლარი, ეს ნიშნავს, რომ დღის განმავლობაში ბავშვი შეძლებს 10  ლარი დახარჯოს სავაჭრო ობიექტებში, ხოლო 10  ლარი გაანაღდოს ბანკომატიდან ანუ ჯამში  20  ლარი. იმ შემთხვევაში თუ მშობელს არ სურს ჩამოთვლილი ლიმიტებიდან რომელიმეს არჩევა, ბარათზე გავრცელდება სტანდარტული, პროდუქტის შესაბამისი განაღდების და ხარჯვის ლიმიტები.

ნაკრების უპირატესობები

 • მოსწავლის ნაკრები და მასში შემავალი ძირითადი პროდუქტები კლიენტებისთვის უფასოა. 
 • ნაკრებში შემავალი მოსწავლის Z ბარათი არის მასტერქარდის ტიპის სადებეტო ბარათი, რომლის გამოყენებაც შეიძლება საქართველოში და საზღვარგარეთ: ბანკომატებში;პოს-ტერმინალზე; ონლაინ შესყიდვებისთვის.
 • მოსწავლის Z ბარათზე შესაძლებელია დღიური განაღდების ლიმიტების დაწესება; 
 • მეტი უსაფრთხოებისთვის მშობელს შეუძლია დაინახოს შვილის ანგარიშები საკუთარ ინტერნეტ ბანკში და ასევე მიიღოს ინფორმაცია განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ. 
 • ნაკრების მფლობელი კლიენტები მუდმივად ისარგებლებენ ყველაზე მრავალფეროვანი და რელევანტური შეთავაზებებით სავაჭრო, საგანმანათლებლო თუ გასართობ ობიექტებში, რომლის შესახებ ინფორმაციაც განთავსებულია ვებ გვერდზე: www.TBCZ.ge
 • მიმდინარე კამპანიების შესახებ ბარათის მფლობელებს და მშობლებს ეცნობებათ ბანკის საკომუნიკაციო სხვადასხვა არხიდან: სოციალური გვერდები, სმს შეტყობინებები, ბანკის ონლაინ ვებ გვერდი.
 
შენიშვნა: ბარათის გამოყენება შეზღუდულია ონლაინ ტოტალიზატორებსა და კაზინოებში.

პირობები და ტარიფები

ნაკრებში  შემავალი ძირითადი პროდუქტები:
 • მოსწავლის  Z ბარათი განსაკუთრებული დიზაინით 
 • ინტერნეტ და მობაილბანკი
 • სმს სერვისი   
ყოველთვიური საკომისიო 0 ლარი
საკომისიო წლიური 0 ლარი
ინტერნეტ/მობაილ ბანკი უფასო
დიჯიპას აპლიკაცია -
თანხის განაღდება 10 ლარი, 20 ლარი 50 ლარი (ლიმიტები ცალ-ცალკე ვრცელდება დახარჯვასა და განაღდებაზე)*
თანხის განაღდება ATM თიბისი 0%
ბარათიდან განაღდება ვითიბი, ბაზის, ხალიკ, ზირაათ და კრედო ბანკის ბანკომატებში 0% (იმ შემთხვევაში თუ ბარათზე დაწესებულია დღიური განაღდების ლიმიტი) 0.2% (იმ შემთხვევაში თუ ბარათზე მოქმედებს სტანდარტული ლიმიტები)
ბარათიდან განაღდება ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში 0.7%, მინ. 0.3 ლარი
ბარათიდან განაღდება სხვა ბანკომატებში 2%, მინ. 3 USD ან 6 ლარი*
თანხის განაღდება ბანკი 0.60%
სხვა ბანკის სერვის ცენტრში ტერმინალზე ბარათიდან განაღდება 2%, მინ. 3 აშშ დოლარი/ევრო ან 6 ლარი (ლარის ანგარიშიდან)
SMS სერვისი უფასო
კომუნალური გადახდები -
ბარათის დაზღვევა -
ბარათის აღდგენა უფასო
სტოპ სიაში შეყვანა (ადგილობრივი) უფასო
სტოპ სიაში შეყვანა (საერთაშორისო) 50 USD ყოველ რეგიონზე, კვირაში ერთხელ
რომპეტროლი ქეშ ბექი 1%
Wallet-ით განაღდება 0.2% მინ. 0.2 ლარი
24 საათიანი განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში 1000 ლარი ან ექვივალენტი
კვირის განაღდების ლიმიტი ბანკომატებში 7000 ლარი ან ექვივალენტი
განაღდების ლიმიტი ბანკებში თიბისი ბანკში, სხვა ბანკებში დღიური 500 ლარი ან ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში
ხარჯვის ლიმიტი სავაჭრო ობიექტებში (POS) კვირაში 7000 ლარი ან ექვივალენტი