• კომფორტული ფასი
  • გამარტივებული არჩევანი და ურთიერთობა

ზოგადი აღწერა

თიბისის ნაკრები საშუალებას გაძლევს მარტივად მართო შენი ფინანსები. ნაკრებში თავმოყრილია მომხმარებლის მოთხოვნების შესაბამისი პროდუქტები, რაც საშუალებას მოგცემს კომფორტულად ისარგებლო ბანკის მომსახურებით. 
თავად გაქვს საშუალება აირჩიო ნაკრები 2, 5 ან 10 საჭიროებების მიხედვით და გააერთიანო ყველა ხარჯი ერთ ტარიფში.

არარეზიდენტზე დაშვებულია მხოლოდ ნაკრები 10 რეგისტრაცია, გამონაკლისია უკრაინის მოქალაქე, რომელზედაც  დასაშვებია ასევე ნაკრები 2 რეგისტრაცია უფასოდ.

გამოიწერე

პირობები და ტარიფები

პროდუქტი/სერვისი * ნაკრები 2*** ნაკრები 5 ნაკრები 10 სტანდარტული პირობები/ ტარიფები
ყოველთვიური ** 2 ლარი/წლიური 20 ლარი ყოველთვიური 5 ლარი/წლიური 50 ლარი ყოველთვიური 10 ლარი/წლიური 110 ლარი
Visa Gold/ MC Gold/ Digital Card 2 ბარათი- უფასო 2 ბარათი- უფასო 2 ბარათი- უფასო სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომია მხოლოდ Digital Card-1 ლარი ყოველთვიურად   
თანხის განაღდება ATM თიბისი  0%   0% 0% სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 0.2 %               
თანხის განაღდება პარტნიორი ბანკის ბანკომატებში 0% 0% 0% სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 0.2 %               
თანხის განაღდება სხვა ბანკის ბანკომატებში 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL 2%, მინ. 3 USD/EUR/GBP ან 6 GEL პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -24 საათი 5,000 ლარი 10,000 ლარი 15,000 ლარი სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 5,000 ლარი
ბანკომატიდან თანხის განაღდების ლიმიტი -168 საათი - 50,000 ლარი 75,000 ლარი სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card -ს არ აქვს თანხის განაღდების კვირის ლიმიტი
შესყიდვის ლიმიტი -24 საათი 10,000 ლარი - - სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 10,000 ლარი
შესყიდვის ლიმიტი -168 საათი 70,000 ლარი 85,000 ლარი 100,000 ლარი სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად ხელმისაწვდომი Digital Card - 70,000 ლარი
ბარათის უსაფრთხოების სერვისი - სტანდარტი პრემიუმი სტანდარტი- 5 ლარი ყოველწლიურად/ პრემიუმი- 10 ლარი ყოველწლიურად
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -ადგილობრივი უფასო უფასო
ბარათის სტოპ სიაში შეყვანა -საერთაშორისო 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ 50 USD ყოველ რეგიონზე-კვირაში ერთხელ
ბარათის აღგდგენა უფასო უფასო
თანხის გატანა ნაკრებში შემავალი ანგარიშებიდან TBC ბანკის ფილიალებში <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL <= 3,000 GEL - 2%, min. 2 GEL
<=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP <=1000 USD/EURO/GBP -  2% , min. 1 USD/EURO/GBP
>3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 % >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 % >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 % >3000/ >1000 USD/EURO/GBP - 0,6 %
გარე გადარიცხვა (ლარი)TBC ბანკის ფილიალებიდან 0<=10,000 - 4 ლარი
10,000<=100,000 - 10 ლარი
>100,000 - 100 ლარი
0<=10,000 - 4 ლარი
10,000<=100,000 - 10 ლარი
>100,000 - 100 ლარი
0<=10,000 - 4 ლარი
10,000<=100,000 - 10 ლარი
>100,000 - 100 ლარი
0<=10,000 - 4 ლარი
10,000<=100,000 - 10 ლარი
>100,000 - 100 ლარი
გარე გადარიცხვა (ლარი) ციფრული არხებიდან 0<=1,000 - 1 ლარი
1,000<=10,000 - 2 ლარი
10,000<=100,000 - 5 ლარი
>100,000 - 50 ლარი
0<=1,000 - უფასო
1,000<=10,000 - 2 ლარი
10,000<=100,000 - 5 ლარი
>100,000 - 50 ლარი
ფიქსირებული 1 GEL 0<=1,000 - 1 ლარი
1,000<=10,000 - 2 ლარი
10,000<=100,000 - 5 ლარი
>100,000 - 50 ლარი
გარე გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) 0.2% მინ. 15 USD/EUR მაქს. 150 USD/EUR 0.2% მინ. 15 USD/EUR მაქს. 150 USD/EUR ფიქსირებული 15 USD/EUR 0.2% მინ. 15 USD/EUR მაქს. 150 USD/EUR
შიდა გადარიცხვა (ლარი)TBC ბანკის ფილიალებიდან 1 GEL 1 GEL 1 GEL 1 GEL
შიდა გადარიცხვა (ლარი) ციფრული არხებიდან უფასო უფასო უფასო უფასო
შიდა გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) TBC ბანკის ფილიალებიდან  ექვ.  1 GEL ექვ.  1 GEL ექვ.  1 GEL ექვ.  1 GEL
შიდა გადარიცხვა (უცხოური ვალუტა) ციფრული არხებიდან უფასო უფასო უფასო უფასო
კომუნალური გადახდები ციფრული არხებიდან - 5 გადახდა-უფასო 5 გადახდა-უფასო 5 გადახდა- 2, 5 ლარი
SMS სერვისი - უფასო უფასო 1 ლარი ყოველთვიურად
ინტერნეტ/მობაილ ბანკი უფასო უფასო უფასო უფასო
დიჯიპას აპლიკაცია - - უფასო 10 ლარი
რომპეტროლი ქეშ ბექი 0.50% 0.50% 0.50% პროდუქტი / მომსახურება სატარიფო ნაკრებისგან დამოუკიდებლად, არ არის ხელმისაწვდომი

1. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საბანკო პროდუქტების რეგისტრაციის განაცხადის განხილვის საკომისიო შეადგენს 50 ლარს. საკომისიო ვრცელდება ნებისმიერ არარეზიდენტ ფიზიკურ პირზე, რომელიც სს "თიბისი ბანკში" არ ფლობს ერთ აქტიურ ანგარიშს მაინც. კლიენტის მიერ გადახდილი საკომისიო არ ექვემდებარება უკან დაბრუნებას, მიუხედავად ბანკის გადაწყვეტილებისა.
2. მიმდინარე აქციის პირობებში თვიური გადახდისას პირველი 3 თვის საკომისიო არ ჩამოგეჭრებათ. აქცია მოქმედებს ერთჯერადად, რეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე
3. 2 ლარიანი ნაკრების რეგისტრაცია უფასოდ დასაშვებია უკრაინის მოქალაქეზე ან ფულადი გზავნილის მიმღებ რეზიდენტ პირზე.