მინდა ვნახო:

2019

ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
გენერალურ ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირებისთვის ძალაშია: პუნქტი 15.5.5- 12.07.2019-დან; პუქნტი 7.10.6- 22.07.2019-დან. ცვლილებების სანახავად, დააჭირეთ ...
მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...