ხელშეკრულებები
მინდა ვნახო:

2023

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
ცვლილებები ძალაშია 28.09.2023-დან; ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ ...