მინდა ვნახო:

2021

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
ცვლილებები ძალაშია 31.01.2022-დან; ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ ...