მინდა ვნახო:

2020

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ძალაშია 17.02.2020-დან; ცვლილებების სანახავად, დააჭირეთ ...