მინდა ვნახო:

2020

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ძალაშია 12.09.2020-დან; ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ ...