მინდა ვნახო:

2021

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ძალაშია 11.02.2021-დან; ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ ...