ხელშეკრულებები
მინდა ვნახო:

2024

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
ცვლილებები ძალაშია 11.03.2024-დან; ცვლილებების სანახავად დააჭირეთ ...