მინდა ვნახო:

2019

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
გენერალურ ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირებისთვის ძალაშია: პუნქტები 16.1.1, 16.1.2 და 16.1.3  05.08.2019-დან; ცვლილებების სანახავად, დააჭირეთ ...