მინდა ვნახო:

2016

მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...
ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
გენერალურ ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირებისთვის 01.01.2017-დან შევა ცვლილებები. ცვლილებების სანახავად, დააჭირეთ ...