მინდა ვნახო:

2018

ცვლილებები ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირის საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ
გენერალურ ხელშეკრულებაში ფიზიკური პირებისთვის ძალაშია 18.06.2018-დან. ცვლილებების სანახავად, დააჭირეთ ...
მოქმედი ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია ...