ხელშეკრულებები

2022

მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება ძალაშია 08.08.2022-დან


მოქმედი ხელშეკრულება

ცვლილება ხელშეკრულებაში ძალაშია 17.03.2024-დან.

ცვლილებ(ებ)ის სანახავად დააჭირეთ აქ.


2022

ძალაშია 08.08.2022-დან

ხელშეკრულება