ხელშეკრულებები

2024

ძალაშია 26.06.2024-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 11.03.2024-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 08.01.2024-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2023

ძალაშია 28.12.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 10.11.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 08.09.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 16.02.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2022

ძალაშია 18.12.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 01.11.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 01.11.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 24.09.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 15.06.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 12.06.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 25.03.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2021

ძალაშია 31.10.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 15.06.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 01.04.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 06.02.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 28.01.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2020

ძალაშია 17.12.2020-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 28.10.2020-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 12.09.2020-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 16.05.2020-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 03.02.2020-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2019

ძალაშია 30.11.2019-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 10.07.2019-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 01.03.2019-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 25.02.2019-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2018

ძალაშია 16.10.2018-დან

ხელშეკრულება

 

ძალაშია 10.09.2018-დან

ხელშეკრულება

 

ძალაშია 20.07.2018-დან

ხელშეკრულება

 

ძალაშია 13.03.2018-დან

ხელშეკრულება

 

ძალაშია 26.02.2018-დან

ხელშეკრულება

 

ძალაშია 05.02.2018-დან

ხელშეკრულება

 

ძალაშია 03.01.2018-დან

ხელშეკრულება

2017

ძალაშია 18.10.2017-დან

ხელშეკრულება

ძალაშია 03.07.2017-დან

ხელშეკრულება

ძალაშია 29.05.2017-დან

ხელშეკრულება

ძალაშია 08.05.2017-დან

ხელშეკრულება

2016

25.12.2015 - 08.09.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2015

26.10.2015 - 25.12.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

15.10.2015 - 26.10.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

23.07.2015 - 15.10.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.05.2015 - 22.07.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.02.2015 - 01.05.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

12.12.2014 - 01.02.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2014

03.11.2014 - 12.02.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

21.10.2013 - 01.08.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.08.2014 - 03.11.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2013

20.06.2013 - 21.10.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

05.02.2013 - 20.06.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2012

20.11.2012 - 05.02.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2011

12.06.2011 - 20.11.2012 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

13.05.2011 - 12.06.2011 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება