2017

15.12.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

22.09.2017 - 15.12.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

04.08.2017 - 22.09.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

04.07.2017 - 04.08.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

28.06.2017 - 04.07.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

20.06.2017 - 28.06.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

21.05.2017 - 20.06.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

15.05.2017 - 21.05.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

08.05.2017 - 15.05.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

28.04.2017 - 08.05.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

20.04.2017 - 28.04.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2016

02.07.2016 - 08.09.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

07.05.2016 - 02.07.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

18.04.2016 - 07.05.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

05.03.2016 - 18.04.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2015

25.12.2015 - 11.02.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

26.10.2015 - 25.12.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

15.10.2015 - 26.10.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

23.07.2015 - 15.10.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.05.2015 - 22.07.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.02.2015 - 01.05.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

12.12.2014 - 01.02.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2014

03.11.2014 - 12.12.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.08.2014 - 05.09.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

14.07.2014 - 01.08.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

14.01.2014 - 14.07.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2013

21.10.2013 - 24.01.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

02.09.2013 - 21.10.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

20.06.2013 - 02.09.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

05.02.2013 - 29.03.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2011

14.02.2011 - 19.04.2011 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2010

20.07.2010 - 07.08.2010 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2009

12.12.09 - 06.01.2010 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება