ხელშეკრულებები

2024

ძალაშია 03.01.2024-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2023

ძალაშია 28.12.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 10.11.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 28.09.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 24.04.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 21.03.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 16.02.2023-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2022

ძალაშია 18.12.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 01.11.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 01.11.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 24.09.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 01.07.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 09.06.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 21.03.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 09.02.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 09.02.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 31.01.2022-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2021

ძალაშია 28.12.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 27.11.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 15.10.2021-დან, გარდა მე-20 მუხლის ცვლილებებისა, რომელიც ძალაშია 05.10.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 15.06.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 01.04.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 11.02.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 06.02.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

ძალაშია 28.01.2021-დან

ხელშეკრულება

ცვლილება

2020

მოქმედი ხელშეკრულება 17.12.2020

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 12.09.2020

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 18.08.2020

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 13.07.2020

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 01.07.2020

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 08.05.2020

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 17.02.2020

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 03.02.2020

ხელშეკრულება

ცვლილება

2019

მოქმედი ხელშეკრულება 17.12.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 30.11.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 21.11.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 13.11.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 15.10.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 12.10.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 26.07.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 12.07.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 13.05.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 25.02.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 28.01.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 01.01.2019

ხელშეკრულება

ცვლილება

2018

მოქმედი ხელშეკრულება 10.10.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 10.09.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 01.08.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 18.06.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 14.05.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 12.03.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 07.03.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 26.02.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 05.02.2018

ხელშეკრულება

 

მოქმედი ხელშეკრულება 03.01.2018

ხელშეკრულება

2017

15.12.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

22.09.2017 - 15.12.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

04.08.2017 - 22.09.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

04.07.2017 - 04.08.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

28.06.2017 - 04.07.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

20.06.2017 - 28.06.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

21.05.2017 - 20.06.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

15.05.2017 - 21.05.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

08.05.2017 - 15.05.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

28.04.2017 - 08.05.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

20.04.2017 - 28.04.2017 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2016

02.07.2016 - 08.09.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

07.05.2016 - 02.07.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

18.04.2016 - 07.05.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

05.03.2016 - 18.04.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2015

25.12.2015 - 11.02.2016 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

26.10.2015 - 25.12.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

15.10.2015 - 26.10.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

23.07.2015 - 15.10.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.05.2015 - 22.07.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.02.2015 - 01.05.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

12.12.2014 - 01.02.2015 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2014

03.11.2014 - 12.12.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

01.08.2014 - 05.09.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

14.07.2014 - 01.08.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

14.01.2014 - 14.07.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2013

21.10.2013 - 24.01.2014 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

02.09.2013 - 21.10.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

20.06.2013 - 02.09.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

05.02.2013 - 29.03.2013 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2011

14.02.2011 - 19.04.2011 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2010

20.07.2010 - 07.08.2010 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

2009

12.12.09 - 06.01.2010 მოქმედი ხელშეკრულება

ხელშეკრულება