საკრედიტო ბარათის უსაფრთხოება

  • ბარათის ინფორმაცია არ უნდა მოხვდეს უცხო პირების ხელში.
  • ბარათის გადახდისას მომხმარებელმა არ უნდა გაატანოს ბარათი მომსახურე პერსონალს, უნდა მოითხოვოს ტერმინალის ადგილზე მოტანა.
  • ბარათზე არსებული ccv2 კოდი მომხმარებელს შეუძლია დაიმახსოვროს და ბარათიდან წაშალოს.
  • ინტერნეტ შოპინგისთვის და ყოველდღიური ხმარებისთვის რეკომენდებულია მომხმარებელს ქონდეს სხვადასხვა ბარათი.