თიბისი ბანკის ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა ხელმისაწვდომია მხოლოდ დაინტერესებული მხარეებისთვის, პოლიტიკის გასაცნობად, გთხოვთ, მოგვწეროთ მისამართზე: SOC_TBC@tbcbank.com.ge