გახსენი ანაბარი
  • მუდმივი წვდომა შენს დანაზოგზე
  • სარგებელი ხელუხლებელ ნაშთზე
  • მეტი სარგებელი სატარიფო პაკეტებთან ერთად

ზოგადი აღწერა

ანაბრის „ჩემი სეიფის" მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ დააგროვოთ თანხა, მიიღოთ სარგებელი ხელუხლებელ ნაშთზე, ხოლო საჭიროებისას გქონდეთ წვდომა დანაზოგზე ნებისმიერ დროს.

თქვენ ყოველთვის გაქვთ წვდომა თანხაზე და ამავე დროს, იღებთ მაღალ საპროცენტო სარგებელს ხელუხლებელ ნაშთზე.

საპროცენტო განაკვეთები

ეფექტური განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე ლარის განთავსების შემთხევაში მინ. 1000 ერთეულის პირობით, ხოლო აშშ დოლარის განთავსების შემთხვევაში დათვლია 5000 ერთეულზე

ანაბარი „ჩემი სეიფი"

GEL

USD

 წლიური საპროცენტო განაკვეთი

5.50%

0.35%

 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

4.54%

0.08%

სხვა პირობები

ტარიფები

  • ანგარიშის გახსნა - 10 ლარი*;

* ინტერნეტ და მობაილ ბანკის მეშვეობით ანაბარი „ჩემი სეიფის" გახსნის შემთხვევაში ანგარიშის გახსნა უფასოა.

მინიმალური შენატანი

  • არ მოითხოვება;
  • ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ნებისმიერი თანხით.

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები

  • ანაბარი უვადოა;
  • საპროცენტო სარგებელი ანაბარს ერიცხება თვის პირველი რიცხვიდან ბოლო რიცხვამდე პერიოდში ანგარიშზე დაფიქსირებულ ნაშთებს შორის მინიმალურს, ანუ ხელუხლებელ თანხას.

ოპერაციების წარმოება

  • ანაბარზე დაშვებულია როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ჩარიცხვები;
  • უნაღდო და ნაღდი სახით ჩარიცხული თანხის ფარგლებში ფულის განაღდება ფასიანია და საკომისიო განისაზღვრება ბანკის მოქმედი ტარიფების მიხედვით.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge

ტარიფები

ვალუტა
ტარიფი ფილიალში
ტარიფი ინტერნეტბანკში
ჩარიცხული / ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა GEL 0.20% -
ჩარიცხული / ნაღდი სახით შეტანილი თანხის გატანა USD / EUR / GBP 0.25% -
ჩემი სეიფის გახსნის საკომისიო GEL / USD / EUR / GBP 10 ლარი უფასო
როგორ გავხსნა?

გახსენი ონლაინ

გახსენით ინტერნეტბანკიდან უფასოდ.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
გახსენი
დამირეკე
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()