დააგროვეთ თანხა მარტივად, მაშინაც კი როცა ხარჯავ! "ჩემი ყულაბის" სარგებლობისთვის მთავარია გქონდეთ "თიბისი ბანკის" სადებეტო ბარათი.
 • ანაბარზე თანხის მარტივად დაგროვება
 • დააგროვეთ თანხა მაშინაც კი როცა ხარჯავთ
 • გადაიხადეთ ბარათით და დაიწყეთ დაგროვება
უფასო
რეგისტრაცია

ზოგადი აღწერა

რა არის დაგროვების სერვისი "ჩემი ყულაბა" ?

 • "ჩემი ყულაბა" არის დაგროვების სერვისი, რომელიც საშუალებას აძლევს კლიენტს დააგროვოს ანაბარზე თანხა მარტივად სადებეტო ბარათით შესრულებული ტრანზაქციების მიხედვით. შეგიძლიათ აირჩიოთ 2 სერვისიდან ერთ-ერთი:
 • ფიქსირებული;
 • დამრგვალება.

 

რა თანხის დაგროვება შეიძლება ?

 • შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი თანხა, რომელიც გადაირიცხება ტრანზაქციის შესრულების შემდეგ, კერძოდ:
 • ფიქსირებული სქემა - შეიძლება აირჩიოთ ნებისმიერი თანხა მინ. 0,50 ლარი და მეტი.

მაგალითი: თქვენ ანაბარზე დასაგროველბლად აირჩიეთ 3 ლარი და თვის მანძილზე შეასრულეთ 20 ტრანზაქცია.

არჩეული თანხა

თვის მანძილზე შესრულებული ტრანზაქციების რაოდენობა

ანაბარზე დაგროვილი თანხა

3 ლარი

20

60 ლარი

 

 • დამრგვალების სქემა - თანხა დამრგვალდება კონკრეტული რიცხვის უახლოეს ჯერადამდე და სხვაობა ტრანზაქციასა და დამრგვალებულ თანხას შორის გადაირიცხება დეპოზიტზე.

მაგალითი: თქვენ აირჩიეთ 5-ის ჯერადი და თვის მანძილზე შეასრულეთ 3 ტრანზაქცია.  თქვენს მიერ შესრულებული თანხა დამრგვალდება 5-ის უახლოეს ჯერადამდე და სხვაობა გადაირიცხება დეპოზიტზე.

არჩეული ერთეული

თვის მანძილზე შესრულებული ტრანზაქციების მოცულობა

ანაბარზე გადასარიცხი თანხა

ანაბარზე დაგროვილი თანხა

5-ის ჯერადი

3,50 ლარი

1,50 ლარი

8,00 ლარი

6,50 ლარი

3,50 ლარი

12,0 ლარი

3,00 ლარი

შენიშვნა: 1 ლარის ჯერადის არჩევის შემთხვევაში თანხის გადარიცხვა არ მოხდება (ვიანიდან ციფრი 1 ყველა თანხის ჯერადია).

როგორ დავაგროვო თანხა სერვისით "ჩემი ყულაბა" ?

 • თანხის დაგროვება ხდება ბარათით შესრულებულ შემდეგ ოპერაციებზე:
 • ბარათის ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტებში;
 • ბარათით ანგარიშსწორება ინტერნეტში;
 • ბანკომატიდან თანხის განაღდება.

 

რომელ ანაბრაზე გროვდება თანხა?

 • სერვისით თანხის დაგროვება შესაძლებელია შემდეგი ტიპის ანაბრებზე:
 • ზრდადი ანაბარი - ჩემი მიზანი;
 • შემნახველი ანაბარი;
 • ჩემი სეიფი;
 • დაგროვილ თანხას დაერიცხება არჩეული დეპოზიტის საპორცენტო სარგებელი.

 

სერვისზე რეგიტრაცი  - უფასოა

 

რა არხებით შეიძლება სერვისზე „ჩემი ყულაბა" რიგისტრაცია?

 • სერვისის რეგისტრაცია შესაძლებელია თიბისი ბაკის ნებისმიერ ფილიალში, სატელეფონო სერვის ცენტრით, ინტერნეტ და მობაილ ბანკით.