დისტანციური მომსახურება

საკრედიტო ბარათის უსაფრთხოება

ბარათის ინფორმაცია არ უნდა მოხვდეს უცხო პირების ხელში.

ბარათის გადახდისას მომხმარებელმა არ უნდა გაატანოს ბარათი მომსახურე პერსონალს და მოითხოვოს ტერმინალის ადგილზე მოტანა.

ბარათზე არსებული ccv2 კოდი მომხმარებელს შეუძლია დაიმახსოვროს და ბარათიდან წაშალოს.

ინტერნეტ შოპინგისთვის და ყოველდღიური ხმარებისთვის რეკომენდებულია მომხმარებელს ქონდეს სხვადასხვა ბარათი.