დისტანციური მომსახურება

როგორ შევადგინოთ კარგი პაროლი

კარგი პაროლი = რთული + ადვილად დასამახსოვრებელი.

მინიმუმ 8 სიმბოლოთი.

შეიცავდეს დიდი და პატარა რეგისტრის ასოებს, ციფრებს და სიმბოლოებს.

კარგია თუ შედგება 2 ან მეტი სიტყვისგან + სახალისო.

არ შეიცავდეს პირად ინფორმაციას.

მაგალითი: tskh3liX@chapuri