დისტანციური მომსახურება

მავნე პროგრამები

მავნე პროგრამები ცდილობენ მოიპარონ ან დააზიანონ მომხმარებლის ინფორმაცია.

მომხმარებელმა არ უნდა დააყენოს კომპიუტერში არასანდო წყაროსგან მოპოვებული პროგრამული უზრუნველყოფა.

არალიცენზირებული პროგრამების უმრავლესობას მოყვება ვირუსები.

განუახლებელი ოპერაციული სისტემა და პროგრამები შესაძლოა გახდეს კომპიუტერის დავირუსების მიზეზი.