დისტანციური მომსახურება

სმარტფონის უსაფრთხოება

სმარტფონზე უნდა ეყენოს ე.წ  screen lock, რადგან ტელეფონის დაკარგვის შემთხვევაში არ მოხდეს მომხმარებლის პირად ინფორმაციაზე უცხო პირების წვდომა.

არ უნდა დაყენდეს საეჭვო წყაროებიდან მოპოვებული პროგრამები, რადგან უმრავლესობა შეიცავს მავნე პროგრამებს.

პროგრამის დაყენებისას უნდა შემოწმდეს მოთხოვნილი უფლებები, რადგან ზოგიერთი პროგრამა შეიძლება ითხოვდეს მისთვის არასაჭირო ფუნქციას ცუდი მიზნებისტვის.

არ უნდა მოხდეს სმარტფონის ეწ დარუთვა/ჯეილბრეიქი, რადგან მავნე პროგრამებს ეხსნებათ გზა ტელეფონის სრული კონტროლისთვის.