აიღე სესხი

პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ კი გსურს მოგზაურობა, საჩუქრის გაკეთება, ნივთის შეძენა,  იდეა გაქვს, რომლის განსახორციელებლად თანხა გჭირდება - ნებისმიერი საჭიროებისთვის ისარგებლე სამომხმარებლო სესხით.

 

 
სამომხმარებლო სესხი ( უზრუნველყოფილი)
სესხის თანხა მაქს. 600 000 ლარი
სესხის ვადა 6-120 თვე
საპროცენტო განაკვეთი

15%-დან(ლარი) 8.5%-დან (ევრო), 9.8% - დან (აშშ დოლარი)

(ინდექსზე მიბმული სესხის შემთხვევაში)**

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 16.74% -დან(ლარი) 9.47% -დან(ევრო) 10.91%- დან(აშშ დოლარი)
ეფექტური საპრ. განაკვეთი ინდექსირებული სესხის  5 პუნქტით(ლარის) /3 პუნქტით(ვალუტის) ცვლილების შემთხვევაში 22.63%-დან (ლარი),  8.35%-დან (ევრო), 13.64%-დან(აშშ დოლარი)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარის 15% ით გაუფასურების შემთხვევაში 31.08%-დან(ევრო), 32.93%-დან (აშშ დოლარი)
გაცემის საკომისიო 2%, მინ 40 ლარი / 20 აშშ დოლარი / 10 ევრო
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ქონება ბინის,კომერციული ფართის ან მიწის ნაკვეთის სახით
სიცოცხლის დაზღვევის განაკვეთი 0.72%
ქონების დაზღვევის განაკვეთი 0.28%
ანგარიშიდან გატანის საკომისიო 0%-0.6% -ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
 პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 20 ლარი ვადაგადაცილების პირველ დღეზე, დავალიანების თანხის 0.5% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა).
საკომისიო საკუთარი  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას 0.5% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე მეტი
0% - თუ ხელშეკრულების დასრულებამდე დარჩენილია 6 თვეზე ნაკლები
მსესხებელი საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე
თანამსესხებელი თანამსესხებელი შესაძლებელია იყოს ოჯახის წევრი. დასაშვებია არაუმეტეს სამი თანამსესხებლისა(ძირითად მსესხებელს + ორი თანამსესხებელი)
შემოსავალი ხელფასი, იჯარა, გზავნილები, დივიდენდი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი

**ინდექსი: ლარი - თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR 1M ინდექსი; აშშ დოლარი - Term SOFR; ევრო - ევრიბორი

 

  სამომხმარებლო სესხი ( არაუზრუნველყოფილი )
სესხის თანხა 500-80 000 ლარი*
სესხის ვადა 6 - 48 თვე
საპროცენტო განაკვეთი 12.25%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 15.5%-დან
გაცემის საკომისიო 2.5%, მინ 50 ლარი
სიცოცხლის დაზღვევის განაკვეთი 0.72%
ანგარიშიდან გატანის საკომისიო 0%-0.6% -ანგარიშის ტარიფის მიხედვით
 პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 20 ლარი  ვადაგადაცილების პირველ დღეზე , დავალიანების თანხის 0. 5% ყოველდღიურად , არაუმეტეს კანონით განსაზღვრული მოთხოვებისა
საკომისიო საკუთარი სახსრებით  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას

0%-2 % კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილი ვადის შესაბამისად: 
 24 თვეზე მეტი- 2%
 12-დან 24 თვემდე -1%
 6-დან 12 თვემდე -0.5%
 6 თვეზე ნაკლები- 0%

შემოსავალი ხელფასი, იჯარა, გზავნილები, დივიდენდი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი

 

* 400 000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ლარში
საინტერესო შეთავაზებები - სესხის დაზღვევა, იპოთეკური სესხი, სამოგზაურო დაზღვევა

როგორ ავიღო?

შეავსე განაცხადი

დეტალების შესათანხმებლად დაგიკავშირდებით არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკე ნებისმიერ დროს ან დაგვიტოვე შენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

გვეწვიე

აიღე სესხი
დამირეკე
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()