აიღე სესხი
  • მუდმივად იქონიეთ დამატებითი თანხა
  • ხელფასის 80%-იანი ლიმიტი
  • დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, მხოლოდ ათვისებულ თანხაზე
თანხა
გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის

დეტალური ინფორმაცია

ოვერდრაფტი არის მოკლევადიანი სესხი. იგი პლასტიკური ბარათის მფლობელს საშუალებას აძლევს დახარჯოს ანგარიშზე არსებულ თანხაზე გაცილებით მეტი, ხოლო ბანკის მიმართ წარმოქმნილი დავალიანება დაფაროს მოგვიანებით.

ოვერდრაფტით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ თიბისი ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართულ კლიენტებს!

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

ბარათზე შესაძლოა იყოს დაკავშირებული რამდენიმე ანგარიში სხვადასხვა ვალუტაში, აქედან მხოლოდ ლარის ანგარიშზე  გააქტიურებული იყოს ოვერდრაფტის ლიმიტი. აღნიშნულ ბარათზე დაკავშირებულ რომელიმე  ანგარიშზე თანხის შეტანის შემთხვევაში, მოხდება თანხის კონვერტაცია (კონვერტაცია  მოხდება ანგარიშსწორების დღეს ბანკის მიერ დადგენილი კომერციული კურსით)  და ოვერდრაფტის ლიმიტის დაფარვა.

იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშზე, რომელზეც გააქტიურებულია ოვერდრაფტი და დავალიანება უკვე დაანგარიშებულია და  დაფიქსირდება თანხის ჩარიცხვა/შეტანა,  მოხდება მიმდინარე დღის მდგომარეობით დარიცხული პროცენტის ჩამოჭრა.

პირობები

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 18%-24%
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.23%-26.73%
სესხის მინ. თანხა 100 ლარი
სესხის მაქს. თანხა ოვერდრაფტის მაქსიმალური თანხა: 15,000 ლარი ხელფასის მაქს 100%;
ოვერდრაფტის ვალუტა ლარი
მინ. ყოველთვიური შემოსავალი 100 ლარი
როგორ ავიღო?

აიღე ონლაინ

ამ ეტაპზე ოვერდრაფტის ონლაინ აღება შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს.
 

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.
 

ეწვიე ფილიალს

აიღე ოვერდრაფტი უახლოეს ფილიალში.
 
აიღეთ
დამირეკე
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()