აიღე სესხი

პირობები

სესხის თანხა ხელფასის 100%, მაქსიმუმ 15000 ლარი
საპროცენტო განაკვეთი 18 % დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.23%-დან
მსესხებელი საქართელოს მოქალაქე
შემოსავალი ხელფასი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან