აიღე სესხი

პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ ხარ თიბისის სახელფასო კლიენტი და პირადი საჭიროებისთვის ხელფასის 1- მაგი ოდენობის თანხა დაგჭირდა , ისარგებლე სახელფასო ოვერდრაფტით. ოვერდრაფტის მოცულობაა ხელფასის ერთმაგი მოცულობა (მაქსიმუმ).

 
 
სესხის თანხა ხელფასის 100%, მაქსიმუმ 15000 ლარი
საპროცენტო განაკვეთი 18 % დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.23%-დან
მსესხებელი საქართელოს მოქალაქე
შემოსავალი ხელფასი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან