პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ გსურს ბინის  ან კერძო სახლის შეძენა /გარემონტება/ მშენებლობა, ან იქნებ კომერციული ფართის ან მიწის ნაკვეთის  შეძენა გსურს, ისარგებლე იპოთეკური სესხით.

 
 
მიზნობრიობა ბინის შეძენა, მშენებლობა ან რემონტი, მიწის ნაკვეთის შეძენა
სესხის თანხა 3000-500 000 აშშ დოლარი* (ექვივალენტი ლარში ევროში)
სესხის ვადა 6-240 თვე (სესხის უცხოურ ვალუტაში აღების შემთხვევაში 180 თვე)
საპროცენტო განაკვეთი ლარი 12.7%-დან, ევრო 5,6%-დან, აშშ დოლარი 6.9%-დან(ინდექსზე მიბმული სესხის შემთხვევაში)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარი 14.35%-დან, ევრო 6.67%-დან, აშშ დოლარი 8.04%-დან
გაცემის საკომისიო 0.40%
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ქონება ბინის,კომერციული ფართის ან მიწის ნაკვეთის სახით
თანამონაწილეობა 15%-დან
მსესხებელი საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე
თანამსესხებელი თანამსესხებელი შესაძლებელია იყოს ოჯახის წევრი. დასაშვებია არაუმეტეს სამი თანამსესხებლისა(ძირითად მსესხებელს + ორი თანამსესხებელი)
შემოსავალი ხელფასი, იჯარა, გზავნილები, დივიდენდი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი, ბიზნეს ანალიზი
* 200 000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ლარში

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.
ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე
ინდექსი: ლარი - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი; აშშ დოლარი - ლიბორის ინდექსი; ევრო - ევრო ლიბორის ინდექსი.