აიღე სესხი

პროდუქტის აღწერა და პირობები

სწრაფი, მარტივი და ხელსაყრელი გზა შეიძინო სასურველი ნივთი მაღაზიიდან ან სასურველი ობიექტიდან ბანკში ვიზიტის გარეშე
 
 
სესხის თანხა 100-10 000 ლარი
სესხის ვადა 3-48 თვე
საპროცენტო განაკვეთი 0%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 0%-დან
გაცემის საკომისიო 4,9%, მინ. 5 ლარი საკომისიოს ადგილზე გადახდის შემთხვევაში; 5,9% მინ. 5 ლარი ვადაზე გადანაწილების შემთხვევაში. გაცემის საკომისიო, სპეციალური აქციის დროს შესაძლებელია იყოს 0%. გაცემის საკომისიო შესაძლოა განსხვავდებოდეს და დამოკიდებულია სავაჭრო ობიექტში მოქმედ კონკრეტულ შეთავაზებაზე.
სესხის მომსახურების საკომისიო 1.90 ლარი
ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 2 ლარისა  ვადაგადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე (არაუმეტეს დავალიაების 1.5-მაგი ოდენობისა)
ყოველდღიური პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის: არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0,27%-სა(ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა)
საკომისიო საკუთარი სახსრებით  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას

0%-2 % კრედიტის დასრულებამდე დარჩენილი ვადის შესაბამისად: 
 24 თვეზე მეტი- 2%
 12-დან 24 თვემდე -1%
 6-დან 12 თვემდე -0.5%
 6 თვეზე ნაკლები- 0%

შემოსავალი ხელფასი, გზავნილები
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი. თუ ხარ თვითდსაქმებული, მისაღებია სამუშაო ადგილის ფოტო დასაბუთება ბანკის წარმომადგენლის სამუშაო ადგილზე ვიზიტის საფუძველზე

როგორ ავიღო?

აიღე ონლაინ

აიღე ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიე ფილიალს

აიღე განვადება უახლოეს ფილიალში.
აიღე ონლაინ
დამირეკე
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()