პროდუქტის აღწერა და პირობები

თუ უკვე აქირავებ ბინას, რომელსაც კარგი შემოსავალი მოაქვს და კიდევ ერთი ბინის შეძენა გსურს  სესხით, გაქირავების  და შემოსავლის გაზრდის მიზნით, არ არის აუცილებელი, სესხის პირობებს დღესვე აკმაყოფილებდე- სესხის მიღება შეგიძლია სამომავლო იჯარის გათვალისწინებით.

 
 
მიზნობრიობა გასაქირავებელი უძრავი ქონების შეძენა
სესხის თანხა 3000-500 000 აშშ დოლარი* ( ექვივალენტი ლარში ევროში)
სესხის ვადა 6-240 თვე
საპროცენტო განაკვეთი ლარი 10.7%-დან, ევრო 5,6%-დან, აშშ დოლარი 6.9%-დან(ინდექსზე მიბმული სესხის შემთხვევაში)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარი 12.13%-დან, ევრო 6.67%-დან, აშშ დოლარი 8.04%-დან
გაცემის საკომისიო 0.40%
სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ქონება ბინის,კომერციული ფართის ან მიწის ნაკვეთის სახით
თანამონაწილეობა 10%-დან
მსესხებელი საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე
თანამსესხებელი თანამსესხებელი შესაძლებელია იყოს ოჯახის წევრი. დასაშვებია არაუმეტეს სამი თანამსესხებლისა(ძირითად მსესხებელს + ორი თანამსესხებელი)
შემოსავალი არსებული იჯარა,სამომავლო იჯარა
შემოსავლის დადასტურების გზა საიჯარო ხელშეკრულება
ოფსეტ ფუნქცია უფასო

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.

ცხრილში მოცემული საპროცენტო განაკვეთები მიბმულია საჯარო ინდექსზე

ინდექსი: ლარი - საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი; აშშ დოლარი - ლიბორის ინდექსი; ევრო - ევრო ლიბორის ინდექსი.