პროდუქტის აღწერა და პირობები

 
 
სესხის თანხა 100 - 15 000 ლარი
სესხის ვადა 3 - 48 თვე
საპროცენტო განაკვეთი 0%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი სპეციალური აქციის დროს 0%-დან, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში 16.8% -დან
გაცემის საკომისიო 0%
სესხის მომსახურების საკომისიო 100-დან 300 ლარამდე - 0 
300.01-დან 15 000 -მდე 1.90 ლარი
ფიქსირებული პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის 2 ლარისა  ვადაგადაცილების სრულ აღმოფხვრამდე (არაუმეტეს დავალიაების 1.5-მაგი ოდენობისა)
ყოველდღიური პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებისთვის არაუმეტეს ნარჩენი ძირითადი თანხის 0,27%-სა
(ჯამურად, არაუმეტეს მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგი ოდენობისა)
საკომისიო საკუთარი სახსრებით  და სხვა ბანკიდან  წინსწრებით დაფარვისას 0%-დან
შემოსავალი ხელფასი, იჯარა, გზავნილები, თვითდასაქმებიდან შემოსავალი
შემოსავლის დადასტურების გზა სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან ან შემოსავლების სამსახურიდან, საიჯარო ხელშეკრულება, გზავნილების ამონაწერი. თუ ხარ თვითდსაქმებული, მისაღებია სამუშაო ადგილის ფოტო დასაბუთება ბანკის წარმომადგენლის სამუშაო ადგილზე ვიზიტის ან ვიდეო ზარის საფუძველზე

როგორ ავიღო?

აიღე ონლაინ

აიღე ონლაინ სახლიდან გაუსვლელად.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ფილიალები

აიღე ონლაინ
დამირეკე
მოძებნე
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()