ჩვენ შესახებ

ინფორმაცია ბანკის შესახებ

დასახელება: ს.ს. „თიბისი ბანკი"

იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, მარჯანიშვილის ქ N7

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204854595

ტელეფონის ნომერი: +995 32 2 272727

ელ. ფოსტა: info@tbcbank.ge

ვებ-გვერდი: www.tbcbank.ge

 

ინფორმაცია საზედამხედველო ორგანოს შესახებ

დასახელება: საქართველოს ეროვნული ბანკი

ვებ გვერდის მისამართი: www.nbg.gov.ge

ცხელი ხაზის ნომერი: 032 2 406406

*გაცნობებთ, რომ საზედამხედველო ორგანო არც ერთ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი ს.ს. „თიბისი ბანკის" მიერ ვალდებულებების არაჯეროვან შესრულებაზე.