ჩვენ შესახებ

დამატებითი ინფორმაცია საშეღავათო პერიოდით გაცემულ სესხებთან დაკავშირებით

ძვირფასო მომხმარებლებო,

გაწვდით დამატებით ინფორმაციას საშეღავათო პერიოდით გაცემულ სესხებთან დაკავშირებით.

საშეღავათო პერიოდით გაცემულ სესხებზე, საშეღავათო პერიოდში დარიცხული  საპროცენტო სარგებლის გადახდა უნდა მოხდეს  ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ, გრაფიკის შესაბამისად. თუ აღნიშნული პირობით გაცემული სესხის, ნაწილობრივი ან სრული წინსწრებით დაფარვა ხდება საშეღავათო პერიოდში, მაშინ  მსესხებლის მხრიდან  დასაფარია წინსწრების თარიღამდე  დარიცხული  ყველა გადასახდელი, მათ შორის ამ თარიღამდე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი. ხოლო, თუკი წინსწრება ხორციელდება საშეღავათო პერიოდის გასვლის შემდგომ,  წინსწრების მომენტში გადასახდელია საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დარიცხული სრული საპროცენტო სარგებელი სხვა მიმდინარე გადასახდელებთან ერთად.

გაიგე მეტი...

ლიბერთი ბანკის ბანკომატებიდან TBC-ის ბარათების თანხის განაღდების საკომისიოს ცვლილება

ძვირფასო მომხმარებლებო, 

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 15 ივლისიდან ლიბერთი ბანკის ბანკომატებში TBC-ის ბარათებით თანხის განაღდების საკომისიო გახდება 0.7%, მინიმუმ 30 თეთრი. 
მომხმარებლების მეტი კომფორტისთვის TBC-ის ქსელში დაემატა 75 ბანკომატი. 
უცვლელი დარჩა თანხის განაღდების საკომისიო TBC-ის სხვა პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში: ვითიბი ბანკი, ბაზის ბანკი, ხალიკ ბანკი. 

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით.

სს „თიბისი ბანკი"

9, 12 და 26 მაისი დასვენების დღეებია

გამარჯობა,
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ  9, 12 და 26 მაისი დასვენების დღეებია.

იმუშავებს მხოლოდ კონკრეტული სერვისცენტრები.

მორიგე ფილიალებისა და სერვისცენტრების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე. 

გმადლობთ, რომ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით.
თიბისი

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთან დაკავშირებით

გაცნობეთ, რომ სს „თიბისი ბანკი" შეაგროვებს/დაამუშავებს თქვენს შესახებ ყველა იმ საკრედიტო/არასაკრედიტო და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდებასთან და ინფორმაციის მიღებასთან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით. წინამდებარე ინფორმაცია მუშავდება თქვენი გადამხდელუნარიანობის ანალიზის მიზნისათვის და ხელმისაწვდომი იქნება ბიუროში ჩართული სესხის გამცემი ორგანიზაცი(ებ)ისთვის და ინფორმაციის მიმღები/მიმწოდებელი პირ(ებ)ისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული, ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.