ჩვენ შესახებ

2023

წლიური ანგარიშგება 2023

გადმოწერა

2022

წლიური ანგარიშგება 2022

გადმოწერა

2021

წლიური ანგარიშგება 2021

გადმოწერა

2020

წლიური ანგარიშგება 2020

გადმოწერა

2019

წლიური ანგარიშგება 2019

გადმოწერა

2018

წლიური ანგარიშგება 2018

გადმოწერა

2017

წლიური ანგარიშგება 2017

გადმოწერა

2016

Annual Report 2016

Download

2015

Annual Report 2015

Download

 

TBC Group FS Audited 2015

Download

 

Audit Committee Report 2015

Download

2014

Annual Report 2014

Download

 

TBC Group FS Audited 2014

Download

 

Audit Committee Report 2014

Download

2013

Annual Report 2013

Download

 

TBC Group FS Audited 2013

Download

 

2012

Annual Report 2012

Download

 

TBC Group FS Audited 2012

Download

2011

Annual Report 2011

Download

 

TBC Group FS Audited 2011

Download

2010

Annual Report 2010

Download

 

TBC Group FS Audited 2010

Download

2009

Annual Report 2009

Download

 

TBC Bank Audit report 2009

Download

2008

Annual Report 2008

Download

 

TBC Group FS Audited 2008

Download

2007

Annual Report 2007

Download

 

TBC Group FS Audited 2007

Download

2006

Annual Report 2006

Dpwnload

 

TBC Group FS Audited 2006

Dpwnload

2005

Annual Report 2005

Download

 

TBC Group FS Audited 2005

Download

2004

Annual Report 2004

Download

 

TBC Group FS Audited 2004

Download

2003

Annual Report 2003

Download

 

TBC Group FS Audited 2003

Download

2002

Annual Report 2002

Download

 

TBC Group FS Audited 2002

Download

2001

Annual Report 2001

Download

 

TBC Group FS Audited 2001

Download

2000

Annual Report 2000

Download

 

TBC Group FS Audited 2000

Download

1999

Annual Report 1999

Download

 

TBC Group FS Audited 1999

Download

1998

Annual Report 1998

Download

1997

Annual Report 1997

Download