ჩემი ბიზნესისთვის
 • ვადიანი ანაბრები
 • მოთხოვნამდე ანაბრები
 • ვადიანი ანაბარი
  განათავსეთ თანხა ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ მაღალი სარგებელი
  უპირატესობები
  • ყველაზე მაღალი საპროცენტო სარგებელი
  • 3 თვიდან 2 წლამდე თანხის განთავსების შესაძლებლობა
  • დაგროვილი თანხის შენახვის საიმედოობა
  გაიგეთ მეტი
 • ანაბარი "ჩემი სეიფი"
  განკარგეთ თქვენი თანხა თავისუფლად და მიიღეთ მეტი სარგებელი ხელუხლებელ ნაშთზე
  უპირატესობები
  • მუდმივი წვდომა თქვენს დანაზოგზე
  • 3%-მდე სარგებელი ხელუხლებელ ნაშთზე ლარში
  გაიგეთ მეტი
 • დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი
  მიიღეთ ანაბრებს შორის ყველაზე მაღალი სარგებელი
  უპირატესობები
  • ყველაზე მაღალი საპროცენტი განაკვეთი ანაბრებს შორის
  • სერტიფიკატის ნებისმიერ პირზე გასხვისების შესაძებლობა ბანკის თანხმობის გარეშე
  • დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხის მიღების შესაძლებლობა
  გაიგეთ მეტი
 • საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი
  მაღალი სარგებელი და დანაზოგის საიმედოდ განთავსება
  უპირატესობები
  • ყველაზე მაღალი საპროცენტი განაკვეთი ანაბრებს შორის
  • სერტიფიკატის ნებისმიერ პირზე გასხვისების შესაძებლობა ბანკის თანხმობის გარეშე
  • დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხის მიღების შესაძლებლობა
  გაიგეთ მეტი
 • შემნახველი ანაბარი
  ისარგებლეთ მოქნილი ანაბრით და მიიღეთ სარგებელი დღის ბოლოს დაფიქსირებულ ნაშთზე
  უპირატესობები
  • თანხის თავისფულად განკარვა
  • სარგებელი დღიური ნაშთის მიხედვით
  გაიგეთ მეტი