ჩემი ბიზნესისთვის
 • ბლუმბერგის კურსები და კონვერტაციის პირობები
  შეასრულეთ საკონვერსიო ოპერაციები ბანკთაშორისი სავალუტო ბაზრის კურსით
 • სავალუტო ფორვარდები და მიმდინარე ფორვარდული კურსები
  დააზღვიეთ თქვენი მომავალი ფულადი ნაკადები სავალუტო რისკისგან
 • სავალუტო სვოპები
  მართეთ თქვენი ფულადი ნაკადები სხვადასხვა ვალუტაში სავალუტო რისკების თავიდან აცილებით
 • სავალუტო ოფციონები
  სავალუტო რისკების მართვის ყველაზე მოქნილი საშუალება
 • სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების შეძენა

სავალუტო მომსახურების წესები და პირობები