ჩემი ბიზნესისთვის

ზოგადი აღწერა

თქვენს თანხას, რომელიც თქვენივე არჩეული ვადით "ილუქება", დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება კი შესაძლებელია, როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად.

საპროცენტო განაკვეთები - ლარი

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად
3-5 თვე წლიური 9.55% 9.45%
ეფექტური 9.9%-დან 9.87%-დან
6-8 თვე წლიური 9.90% 9.70%
ეფექტური 10.14%-დან 10.14%-დან
9-11 თვე წლიური 10.00% 9.65%
ეფექტური 10.12%-დან 10.09%-დან
12 თვე წლიური 10.05% 9.60%
ეფექტური 10.05%-დან 10.03%-დან
13-14 თვე წლიური 10.05% 9.60%
ეფექტური 10.01%-დან 10.03%-დან
15-17 თვე წლიური 10.15% 9.60%
ეფექტური 10.03%-დან 10.03%-დან
18-20 თვე წლიური 10.25% 9.60%
ეფექტური 10%-დან 10.03%-დან
21-23 თვე წლიური 10.30% 9.50%
ეფექტური 9.93%-დან 9.92%-დან
24 თვე წლიური 10.35% 9.45%
ეფექტური 9.86%-დან 9.87%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - აშშ დოლარი

პერიოდი საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის გატანა ვადის ბოლოს სარგებლის გატანა ყოველთვიურად
3-5 თვე წლიური 0.75% 0.75%
ეფექტური 0.75%-დან 0.75%-დან
6-8 თვე წლიური 1.05% 1.05%
ეფექტური 1.05%-დან 1.06%-დან
9-11 თვე წლიური 1.25% 1.25%
ეფექტური 1.25%-დან 1.26%-დან
12 თვე წლიური 1.45% 1.45%
ეფექტური 1.45%-დან 1.46%-დან
13-14 თვე წლიური 1.45% 1.45%
ეფექტური 1.45%-დან 1.46%-დან
15-17 თვე წლიური 1.50% 1.50%
ეფექტური 1.5%-დან 1.51%-დან
18-20 თვე წლიური 1.60% 1.55%
ეფექტური 1.59%-დან 1.56%-დან
21-23 თვე წლიური 1.75% 1.70%
ეფექტური 1.74%-დან 1.71%-დან
24 თვე წლიური 1.95% 1.90%
ეფექტური 1.93%-დან 1.92%-დან

სხვა პირობები

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი:

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი.

ტარიფები: 

 • ანგარიშის გახსნა უფასო;
 • თანხის განაღდების საკომისიო ლარში: ანაბრის თანხის 0,2 %
 • თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %

 

მინიმალური შენატანი: 1000 ერთეული;

 • ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული.

 

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები: 

თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ვადიანი ანაბარი 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;

 

ანაბრის ვადაზე ადრე გატანა:

 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% (ლარში) ფაქტობრივი განთავსების პერიოდზე, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე;
 • უცხოურ ვალუტაში ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • თუ მეანაბრეს სარგებელი უკვე გატანილი აქვს, გასაცემი ანაბრის თანხას ჩამოეჭრება წინასწარ გაცემული საპროცენტო სარგებლის თანხის ნაწილი.

*უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან

**მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში:

 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.

 

 

 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

როგორ გავხსნა?

გახსენით ონლაინ

ამ ეტაპზე ანაბრის ონლაინ გახსნა შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
ონლაინ შეკვეთა
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()