ჩემი ბიზნესისთვის

ზოგადი აღწერა

თქვენს თანხას, რომელიც თქვენივე არჩეული ვადით "ილუქება", დაერიცხება ყველაზე მაღალი გარანტირებული პროცენტი. პროცენტის მიღება კი შესაძლებელია, როგორც ვადის ბოლოს, ასევე ყოველთვიურად, ან წინასწარ, ანაბრის გახსნისას.

საპროცენტო განაკვეთები - ლარი

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის ვადის ბოლოს გატანა

სარგებლის ყოველთვიური გატანა

3-5 თვე

წლიური

10.50%

10.40%

ეფექტური

10.92%-დან

10.92%-დან

6-8 თვე

წლიური

10.70%

10.50%

ეფექტური

10.99%-დან

10.99%-დან

9-11 თვე

წლიური

10.90%

10.55%

ეფექტური

11.05%-დან

11.05%-დან

12-14 თვე

წლიური

11.10%

10.60%

ეფექტური

11.1%-დან

11.1%-დან

15-17 თვე

წლიური

11.20%

10.55%

ეფექტური

11.05%-დან

11.05%-დან

18-23 თვე

წლიური

11.25%

10.45%

ეფექტური

10.96%-დან

10.96%-დან

24 თვე

წლიური

11.30%

10.20%

ეფექტური

10.72%-დან

10.72%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - აშშ დოლარი

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის ვადის ბოლოს გატანა

სარგებლის ყოველთვიური გატანა

3-5 თვე

წლიური

0.15%

0.10%

ეფექტური

0.15%-დან

0.1%-დან

6-8 თვე

წლიური

0.20%

0.15%

ეფექტური

0.2%-დან

0.15%-დან

9-11 თვე

წლიური

0.30%

0.25%

ეფექტური

0.3%-დან

0.25%-დან

12-14 თვე

წლიური

0.40%

0.35%

ეფექტური

0.4%-დან

0.35%-დან

15-17 თვე

წლიური

0.45%

0.40%

ეფექტური

0.45%-დან

0.4%-დან

18-23 თვე

წლიური

0.50%

0.45%

ეფექტური

0.5%-დან

0.45%-დან

24 თვე

წლიური

0.60%

0.55%

ეფექტური

0.6%-დან

0.55%-დან

საპროცენტო განაკვეთები - ფუნტი

პერიოდი

საპროცენტო განაკვეთი

სარგებლის ვადის ბოლოს გატანა

სარგებლის ყოველთვიური გატანა

3-5 თვე

წლიური

0.00%

0.00%

ეფექტური

0%-დან

0%-დან

6-8 თვე

წლიური

0.00%

0.00%

ეფექტური

0%-დან

0%-დან

9-11 თვე

წლიური

0.15%

0.10%

ეფექტური

0.15%-დან

0.1%-დან

12-14 თვე

წლიური

0.25%

0.20%

ეფექტური

0.25%-დან

0.2%-დან

15-17 თვე

წლიური

0.30%

0.25%

ეფექტური

0.3%-დან

0.25%-დან

18-23 თვე

წლიური

0.35%

0.30%

ეფექტური

0.35%-დან

0.3%-დან

24 თვე

წლიური

0.40%

0.35%

ეფექტური

0.4%-დან

0.35%-დან

სხვა პირობები

საპროცენტო განაკვეთის ტიპი:

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი.

ტარიფები: 

 • ანგარიშის გახსნა უფასო;
 • თანხის განაღდების საკომისიო ლარში: ანაბრის თანხის 0,2 %
 • თანხის განაღდების საკომისიო უცხოურ ვალუტაში: ანაბრის თანხის 0,6 %

 

მინიმალური შენატანი: 1000 ერთეული;

 • ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული.

 

ანაბრის ვადა და სხვა პირობები: 

თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ვადიანი ანაბარი 3 თვიდან 2 წლამდე ვადით;

 

ანაბრის ვადაზე ადრე გატანა:

 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის განმავლობაში მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება წლიური 2% (ლარში) ფაქტობრივი განთავსების პერიოდზე, ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მისი დარღვევის თარიღამდე;
 • უცხოურ ვალუტაში ანაბრის გახსნიდან 12 თვის გასვლის შემდეგ მისი შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
 • თუ მეანაბრეს სარგებელი უკვე გატანილი აქვს, გასაცემი ანაბრის თანხას ჩამოეჭრება წინასწარ გაცემული საპროცენტო სარგებლის თანხის ნაწილი.

*უკვე განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაკავდება ძირითადი თანხიდან

**მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის უფლება.

ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში:

 • უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
 • ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.

 

 

 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

 • თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 • გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.

 

დეპოზიტების დაზღვევა

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

როგორ გავხსნა?

გახსენით ონლაინ

ამ ეტაპზე ანაბრის ონლაინ გახსნა შეუძლებელია. გთხოვთ, დაგვირეკოთ ან ეწვიოთ ერთ-ერთ ფილიალს.

(+995 32) 227 27 27

დაგვირეკეთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე ან დაგვიტოვეთ თქვენი ნომერი და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ეწვიეთ ფილიალს

გახსენით ანაბარი უახლოეს ფილიალში.
ონლაინ შეკვეთა
დამირეკეთ
მოძებნეთ
გმადლობთ დაკავშირებისთვის
ჩვენ დაგირეკავთ მაქსიმალურად სწრაფად
$Apply_notification_title.getData()
$Apply_notification_text.getData()