ჩემი ბიზნესისთვის
 • უგირავნო ბიზნეს სესხი
  სესხი მიკრო ბიზნესის სეგმენტის განვითარების ხელშეწყობისათვის
  მოარგე
  ბიზნესსაჭიროებას
  უპირატესობები
  • კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთი
  • სესხის დამუშავება 1 სამუშაო დღეში
  • 20,000 ლარი – უგირავნო სესხის ოდენობა
  • კლიენტის ბიზნესზე მორგებული ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკი
  გაიგეთ მეტი
 • გირაოიანი ბიზნეს სესხი
  სესხი მიკრო ბიზნესის სეგმენტის განვითარების ხელშეწყობისათვის
  მოარგე
  ბიზნესსაჭიროებას
  უპირატესობები
  • კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთი
  • კლიენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკი
  გაიგეთ მეტი
 • სესხი ფულადი გზავნილის გათვალისწინებით
  სესხი გაიცემა მხოლოდ ფულადი გზავნილების გათვალისწინებით
  მოარგე
  ბიზნესსაჭიროებას
  უპირატესობები
  • არ სჭირდება რაიმე შემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • შესაძლებელია გაიცეს 34,000 ლარი/20,000 აშშ დოლარი
  გაიგეთ მეტი